> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

Mukayyet Akıl ve Mutlak Hakikatlar

Cenab-ı Hak, mekândan münezzehtir. Zira, mekânın hâlikı O’dur ve mekânla -hâşâ- kayıtlanamaz. Akıl, ancak bu hakikatlarla mutmain olur. Bunu aklı almayanlar bir an için bu hakikatın zıddını düşünseler, akılları­nın o zaman durduğunu ve bâ...

Devamı »
 
Bir Nükte

Sebeplere Teşebbüs ve Tevekkül

Gemimizi mükemmel olarak yaptıktan sonra, okyanusu aşarak sahile vardığımız takdirde, bunu Allah’ın (C.C.) bir lûtfu bilecek ve O’na hamd ve şükredeceğiz. Zira, o dağ gibi dalgalara ve muhtemel fırtınalara geminin mükemmeliyeti, kaptanın ustalığı karşı koyamaz.

<...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

f. Hazret-i Peygamberin (s.a.v) Yetiştirdiği Yıldız İnsanlar

Peygamber Efendimizin (sav) en büyük mu’cizesi olan Kur'an-ı Kerim'in feyzine mazhar olan ve O’nun sünnetini harfiyen yaşayıp, her meselede O’nu kendilerine rehber edip ziyadesiyle O’ndan istifade eden sahabeler, bütün dünyaya muallim ve üstad olmuşlardır.

...

Devamı »