Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

Gaye ve Hedef: İnsan

Güneş kendi ışığıyla kendi yolunu görmediğine göre, ona takılan o mü­cevherat onun için değil demektir. Güneşle ışık arasındaki bu münasebet, bulutla yağmur arasında da mevcuttur. Bulutun da yağmurları dökerken kendi tarlalarını sulamadığı zahirdir. Aynı münas...

Devamı »
 
Bir Nükte

Kışla kimin ise

Yolculuğu esnasında bir kışlaya rastlayan adam, o kışlanın maliki olan zatı bildikten sonra, artık onun hatırına, acaba bu kışladaki askerler kimin askeridir veya bu silahlar kimin silahlarıdır? şeklinde bir soru gelmez.
İşte bu kâinat da, âhirete nisbeten bir kış...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Peygamberlerin Lüzumu Ve Gönderilmelerindeki Hikmetler

 

Peygamber, Allah’u Teala’nın, kullarına emir ve yasaklarını bildirmek, onlara hakkı ve doğruyu açıklamak üzere gönderdiği ilahi elçidir. Kendisine kitap verilmeyen peygamberlere “nebi”, kitap verilenlere ise...

Devamı »