Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

İnkılâb-ı Hakaik Muhaldir

Şu kâinattaki bütün zerreler, elementler ve bunlardan yazılan her nevi mevcudat Cenâb-ı Hakk’ın ilminin, iradesinin ve kudretinin tasarrufu altın­dadır. Hiçbir zerre bu tasarruftan hariç kalamaz, dilediği gibi hareket ede­mez. Dilediği vücutta, istediği tarzda bulunamaz. An...

Devamı »
 
Bir Nükte

Cennetin Sırf Lûtuf Oluşu

Cennetin sırf lütuf olduğunun bir delili de şudur: İnsanlar günün yirmi dört saatini dünyaya sarfettikleri hâlde, maişetlerini ancak tedarik edebiliyorlar. Ekseri insanlar borçlu, pek az kimse de cüz’î bir servet bırakarak bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Bu ...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Bu Ne Doyulmaz Tabloydu

Ertesi sabah, camide namazımızı kıldık. Namazdan sonra, bir süre etrafta gezindik. Gayet lâtif bir Haziran sabahıydı. Bad-ı saba aheste aheste estikçe, nazarlarımıza yeşil yeşil mevceler çarpmaktaydı. Ağaçlardan, çimenlerden, çiçeklerden etrafa yayılan güzel kokular da ...

Devamı »