Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
İnsan kıymeti bilinmezse, İslam’a yapılan hizmetler durur. İslam'a hizmet edene hizmet etmemek, Müslüman için felakettir! Kırkıncı Hocamın binlerce dersi, yüzlerce makalesi yanında kıymetli eserleri de şunlardır: Hikmet Pırıltıları, Nükteler, Ruh Nedir?, Kader Nedir?, Nasıl Aldanıyorlar?, İrşad Sahasında Bediüzzaman, Cihad Sahasında Bediüzzaman, Alevilik Nedir?, Dar-ul Harp Nedir?, İslam’da Birlik, Bediüzzaman’ı Nasıl Tanıdım?, Gönül Damlaları, Fikir Damlaları... Ve daha nice eserlere... Hiç şüphe yok ki İslam âlimi olduğu kadar, insan mühendisi de olan Hocamızın en kıymetli eserleri, yetiştirdiği talebeleridir. Çoğu "Hoca" oldu amma, hocalık unvanlarıyla Kırkıncı Hocamın önünde diz çöküp, elini öpmeleri, faziletin mahyalaşmış halidir. Devamı »
Bir Hikmet

Muvaffakiyet Beldesinin Yolu

Muvaffakiyet beldesinin yolu sabırdır. Bu yoldan çıkanlar helâkete dü­şerler.

Ağaç olmak isteyen bir çekirdek, Cenâb-ı Hakk’ın tekvini şeriatına im­tisal ile toprak altına girecek ve orada sabırla bekleyecektir. Bu sabır onu çürümeye kadar götürecek,...

Devamı »
 
Bir Nükte

Emanet Mermiler

Bir asker, kendisine sayı ile teslim edilen mermileri kumandanın izin vermediği yerlere boşuna harcadığında ceza gördüğü gibi, onları düşman askeri yerine kendi silâh arkadaşlarına karşı kullandığı takdirde ise cezası kat kat ziyade olur.İşte, bizim ömrümüzün her b...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

İmanî Mevzularda İnsanı Aldatan Sebebler

Hz. Âdem'den beri insanlar birbirilerine zıd iki ayrı yolda yürüyegelmişlerdir. Bunlardan birisi hak ve hidayet yolu, diğeri ise küfür ve dalâlet yoludur. Bütün güzellikler, hayırlar, kemâlâtlar, saadetler birinci yolun semereleri olduğu gibi, bütün çir...

Devamı »