Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Erzurum’a gittiğim zaman Kırkıncı Hocayla karşılaştım. Kırkıncı Hoca beni Erzurum’da gezdirdi. Bakıyorum o Kümbet’e zaman zaman âlimler geliyor, onlara ilmi izahlar yapıyor..Devamı »
Bir Hikmet

Kayyûmiyet Sırrına Birkaç Misâl

Bu kâinatta, zerresinden küresine kadar her mevcud Allah Teâlâ’nın Kayyûm isminin tecellisiyle ayakta durmakta, vazife görmekte ve varlığını devam ettirmektedir.

Evet, zerredeki elektron ve protonlar kaderin takdir ettiği yörüngelerinde Sırr-ı Kay...

Devamı »
 
Bir Nükte

İmanın Terakkisi

Esmâ-i İlâhiyye’nin mertebeleri nihayetsiz olduğundan, imanda terakkinin hududu yoktur. Her bir bürhan bir refref, her bir hüccet ve ibadet bir burak gibidir. Onlara aklen, kalben, fikren binenler, marifetullahın semasında kat-ı meratip ederler, yükselirler...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Bediüzzaman Hazretleri’nin ırkçılığa bakışı hususunda bazı çevrelerce değişik yorumlar yapılıyor. Bu meselenin hakikati nedir?

Fikir ve ideali, imân ve irfanı, ihlâs ve sadâkati, ferâgat ve şecaati ile harikulade bir deha olan Bediüzzaman Hazretleri, insanlık âleminde bir imân ve Kur’an âbidesi olarak kendisini göstermiştir.

O’nun davasını şahsiyetinden, şahsiy...

Devamı »