Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

Şuun-u İlâhiye ve İnsaniye

Cenab-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarının tecellisiyle mahlûkta tezahür eden sıfat ve şen’lerin, Allahü Teâlâ’nın sıfat ve şuunatıyla müşabeheti yoktur. Meselâ, bir talebe hocasından ilim öğrenmekte ve böylece kendisi de bir miktar ilim sahibi olmaktadır. Fakat talebed...

Devamı »
 
Bir Nükte

Küfürle iman arasındaki perde; çok ince ve çok kalın

Yumurta içerisinde teşekkül etmiş bulunan bir civcivle; güneş, ay ve yıldızlar, hülâsa kâinat arasında ince bir perde vardır.
Yumurta kabuğu olan bu perde bir cihette çok incedir. Kırıldığında o dar ve sıkıntılı yerden bir anda geniş ve harika bir âleme geçil...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Şûra’nın Lüzumu

Zamanımızda hayat bütün bütün değişmiş, başka bir şekle girmiştir. Bu
günün hayat şartları ile müçtehitlerin zamanındaki hayat şartları arasında
azim farklar vardır. Bu da fıtrî bir haldir. Çünkü; her zamanın bir hayatı ve
her hayatın kend...

Devamı »