Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

Sahabeleri Muhasebe mi?

Bir padişahın iki oğlundan birisinin diğeri ile kavga ettiğini duyan aha­liden bir kısım kimseler, ellerine çadır kazıklarını alarak sarayın kapısına dayansalar ve kendilerine niçin geldiklerini soran padişaha: “Senin oğulla­rının kavga ettiğini duyduk, oğulların...

Devamı »
 
Bir Nükte

Sebeplere Teşebbüs ve Tevekkül

Gemimizi mükemmel olarak yaptıktan sonra, okyanusu aşarak sahile vardığımız takdirde, bunu Allah’ın (C.C.) bir lûtfu bilecek ve O’na hamd ve şükredeceğiz. Zira, o dağ gibi dalgalara ve muhtemel fırtınalara geminin mükemmeliyeti, kaptanın ustalığı karşı koyamaz.

<...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Resulullah Efendimiz'in Diğer Peygamberlerden Üstünlüğü

Hz. Peygamber (s.a.v) Hatem’ül Enbiya’dır. Ondan sonra peygamberlik devri kapanmış ve yeni bir peygamberin gelmesine ihtiyaç kalmamıştır. Zira O (s.a.v) kıyamete kadar gelecek bütün insanların irşadına kâfi gelecek Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyyesini ...

Devamı »