Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

Kim Bu Tabiat?

Tabiatin Sani ve Yaratıcı olduğunu iddia edenlere şu soruları soruyo­ruz:

“İnsanları kim yaratmıştır?”

Cevap: Tabiat

“Bitkileri kim yaratmıştır?”

Cevap: Tabiat

“Güneşi ve seyyareleri ...

Devamı »
 
Bir Nükte

Kendini Aldatan İnsan


Allah (C.C.) Gafûr-ur Rahîm’dir, deyip ibadetten kaçan ve fısk ve sefâhette yaşayanların Cennet beklemesi, padişahın emirlerine riayet et­meyip, dağlarda şakilik yapan bir kimsenin, padişahın merhamet sahibi olması dolayısıyla bir gün kendisini vali yapacağını ...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Azimet-Ruhsat Mes’elesi

Usul-ü fıkıh alimleri “her mezhebin rey ve içtihadının bu ümmete bir
rahmet ve bir suhulet olduğu şüphesizdir”, diye hükmetmişlerdir.
İmam Şaranî Hazretleri, mezhepleri aynı pınardan dağılan su arklarına
benzetir [1] ve bütün imamların kaville...

Devamı »