Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Erzurum’a gittiğim zaman Kırkıncı Hocayla karşılaştım. Kırkıncı Hoca beni Erzurum’da gezdirdi. Bakıyorum o Kümbet’e zaman zaman âlimler geliyor, onlara ilmi izahlar yapıyor. Fethullah Hocayla da Kümbette birkaç defa karşılaştık. O da geldi, Kırkıncı Hocaya bazı sualler sordu. Hemen Kırkıncı Hoca kendine has misallerle, gayet mükemmel şekilde cevaplar verdi. Oradan ben anladım yani, cevheri anladım. Tabii zeki bir insan…Devamı »
Bir Hikmet

İnkılâb-ı Hakaik Muhaldir

Şu kâinattaki bütün zerreler, elementler ve bunlardan yazılan her nevi mevcudat Cenâb-ı Hakk’ın ilminin, iradesinin ve kudretinin tasarrufu altın­dadır. Hiçbir zerre bu tasarruftan hariç kalamaz, dilediği gibi hareket ede­mez. Dilediği vücutta, istediği tarzda bulunamaz. An...

Devamı »
 
Bir Nükte

Medeniyet fenleri ve değer hükmümüz

Sâni-i Kerîm’in insana taktığı göz, kulak, dil gibi enfüsî nimetler, zâtında güzeldirler. Fakat bu nimetler, Allah’ın (C.C.) rızası hilâfına kullanıldığında insanı Cehenneme götüren birer azab âleti olurlar.
Medeniyet fenleri ve bu fenlerin semereleri, Cenâ...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

İstikamet

İstikamet bütün fazilet ve güzelliklerin temelidir. Toplum hayatının en
önemli esaslarından biridir. Maddi ve manevi ilerlemenin ve huzurun kaynağıdır.
Yüksek ahlakın özüdür. Hak ve hakikate kavuşmak için istikametten
başka yol yoktur.

İst...

Devamı »