Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

İnsanın İsm-i Azama ve Her İsmin Mertebe-i Azamına Mazhar Olması

İnsan nevi, ism-i âzama mazhardır. Yani, ism-i âzam bütün esmâ-i İlâhiye’yi içine aldığı gibi, insan da, bütün esmânın tecellilerine mazhar bulunmaktadır. Ayrıca, her bir ismin insandaki tecellisi de diğer mahlûkatın çok fevkindedir. Bu cihetle de insan her ismin merte...

Devamı »
 
Bir Nükte

Yaban keçileri

Bir insan, dağda yaban keçisi avlasa, ona hiç kimse bir şey söylemez. Ama bir başkasının keçisini tutup kesse, hırsızlık etmiş olur ve ceza görür. Kanunlara itaatli hiçbir kimse böyle gayr-i meşrû bir işe teşebbüs etmez. Fakat devletin kanun ve nizamına isyan eden bir da...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Kul Hakkından Sakınmak

Ticaretinde doğru, sözünde sadık, ahdinde vefalı ve zekat verme hususunda çok titiz davranan tüccarlar Peygamber Efendimiz’in (sav.) Doğru olan tâcir, kıyâmette sıddıklarla ve şehitlerle berâber olacaktır.Devamı »