Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Erzurum’a gittiğim zaman Kırkıncı Hocayla karşılaştım. Kırkıncı Hoca beni Erzurum’da gezdirdi. Bakıyorum o Kümbet’e zaman zaman âlimler geliyor, onlara ilmi izahlar yapıyor. Fethullah Hocayla da Kümbette birkaç defa karşılaştık. O da geldi, Kırkıncı Hocaya bazı sualler sordu. Hemen Kırkıncı Hoca kendine has misallerle, gayet mükemmel şekilde cevaplar verdi. Oradan ben anladım yani, cevheri anladım. Tabii zeki bir insan…Devamı »
Bir Hikmet

Dünyanın Bin Senesi Cennetin Bir Saati

“Dünyanın bin sene mes’udane hayatının, bir saat cennet hayatına mu­kabil gelemediği” hakikatine bir misâl dürbünüyle bakmaya çalışalım:

Ana rahmindeki bir çocuğa şöyle denilse: Bu âlemin ötesinde dünya denilen öyle bir âlem var ki,...

Devamı »
 
Bir Nükte

Gemisini Kurtaran Kaptan mı?

Bu asırda, küfür ve dalâlet şahs-ı mânevî ile hücum ettiğinden, kendi gemimizi ancak başkalarının imdadına koşmakla ve iman hakikatlarını onlara tebliğ etmekle ve Cenab-ı Hakk’ın yasaklarından o kimseleri men etmeye çalışmakla kurtarabileceğiz. Meselâ, çocuklarım...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Aziz ve muhterem kardeşim Hüseyin Bey

Mektubunuzda “Müsbet hareket ne demektir? Mânası ve ehemmiyeti nedir?” diye soruyorsunuz. Kardeşim, mâlumunuz olduğu üzere Hz. Üstadımızın en son dersi “Müspet harekettir. Risale-i Nurlardaki fikri kanunlar ve umumî düsturlar dikkatle tetkik edildiğinde en fazla üzerinde ...

Devamı »