> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Senelerce görmüş talim, Kadirşinas çok da halim, Asrımızda büyük âlim, Kırkıncı hoca efendi. Bulaşmamış dünya kiri, Mantık onda çok ileri, Davasından dönmez geri, Kırkıncı hoca efendi. Düşmemiş asla yeise, Kulak vermemiş her sese, Aldırmaz ki kim ne dese, Kırkıncı hoca efendi. Elinden düşmez risale, Vermiş büyük mücadele, Bu uğurda çekmiş çile, Kırkıncı hoca efendi. Hayatı çok bereketli, Ömrü daim hareketli, Çok sabırlı nezaketli, Kırkıncı hoca efendi.Devamı »
Bir Hikmet

Ferdin ve Cemiyetin Islahı

Bir insanın sıhhatli olması, bütün azalarının sıhhatıyla mümkündür. Bütün azaları cerihalanmış bir kimsenin tedavisi de ancak bunların ayrı ayrı tedavi edilmesiyle mümkün olacaktır. Hastalıklı ve mikroplu hücreler, sağlam ve temiz hücrelerle yer değiştire...

Devamı »
 
Bir Nükte

Kâinatın Baş Belâsı Olmadığımıza Göre...

Bir zât, hammaddelerden mükemmel mamûller yapan hârika bir fabrika inşa etse, bütün cihazlarını hikmetle yerleştirse ve fabrikanın bütün levazımatını tedarik etse, fabrika çalışıp maksuda muvafık neticeleri verdikten sonra, bu zât bu mamûlleri ikinci bir fabrikasına sok...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Siyasetin Kısımları

Hüccet’ül-İslâm İmam-ı Gazali, "İhya-yı Ulûm" adlı eserinin birinci cildinde, siyaseti dört kısma ayırmaktadır:

      1. Peygamberlerin siyaseti: Dünya ve ahirete taalluk eden ilahi emirlerin tümünü, umum insanlara tebliğ, talim ve...

Devamı »
Mersin Escort