Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
İnsan kıymeti bilinmezse, İslam’a yapılan hizmetler durur. İslam'a hizmet edene hizmet etmemek, Müslüman için felakettir! Kırkıncı Hocamın binlerce dersi, yüzlerce makalesi yanında kıymetli eserleri de şunlardır: Hikmet Pırıltıları, Nükteler, Ruh Nedir?, Kader Nedir?, Nasıl Aldanıyorlar?, İrşad Sahasında Bediüzzaman, Cihad Sahasında Bediüzzaman, Alevilik Nedir?, Dar-ul Harp Nedir?, İslam’da Birlik, Bediüzzaman’ı Nasıl Tanıdım?, Gönül Damlaları, Fikir Damlaları... Ve daha nice eserlere... Hiç şüphe yok ki İslam âlimi olduğu kadar, insan mühendisi de olan Hocamızın en kıymetli eserleri, yetiştirdiği talebeleridir. Çoğu "Hoca" oldu amma, hocalık unvanlarıyla Kırkıncı Hocamın önünde diz çöküp, elini öpmeleri, faziletin mahyalaşmış halidir. Devamı »
Bir Hikmet

İyilik Ölçüsü

Irk üstünlüğünü kabul ettiğimiz takdirde bir arap attan daima arap at doğması gibi, bir ırk mensuplarının da ya hep iyi veya hep kötü oldukları­nı kabul etmemiz lâzım gelir. Halbuki hakikat bu fikri nakzetmektedir. İyi insan, hangi ırka mensup olursa olsun iyi; kötü insa...

Devamı »
 
Bir Nükte

Kahharâne fırtınaların arkasındaki güzellikler

Her güzel şey, kahharane bir fırtınanın peşinden geliyor. Gök gürültüsü ve şimşeği yağmurun takip etmesi gibi, annenin çektiği azîm sancı evlâdı meyve veriyor. Aynı şekilde, toprak altında oraya mahsus fırtınalarla parçalanıp dağılan bir çekirdeğin kalbinden muh...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Tenasüh, Ruh-Beden Münasebetine de Ters Düşer

Tenâsühçülere şöyle bir soru soralım: Her hane, içinde oturanın, kamet ve kıymetine göre tertip, tanzim ve teşkil olunur. Saray sultana göre, kafes kanaryaya göre yapılır. İşte, haneler ile içinde oturanlar arasındaki bu münasebet, en kâmil mânâda ruhlar ile cesetler ar...

Devamı »