Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

Dünyanın Bin Senesi Cennet’in Bir Saati

“Dünyanın bin sene mes’udane hayatının, bir saat Cennet hayatına mu­kabil gelemediği” hakikatine bir misâl dürbünüyle bakmaya çalışalım:

Ana rahmindeki bir çocuğa şöyle denilse: Bu âlemin ötesinde dünya denilen öyle bir âlem var ki, buranın bin s...

Devamı »
 
Bir Nükte

Kalp bahçesi

İnsanın kalbi bir bahçe gibidir. Onda mutlaka bir şeyler bitecektir.
Eğer o kalb, marifetullah ve muhabbetullah ile doldurulmazsa orada ya dikenler biter veya düşmanlar ona muzır şeyler dikerler.

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Hilâfetin, öncelikle Hz. Ali (ra)’ın hakkı olduğu halde, bu hakkın gasbedildiği iddiasına ne dersiniz?

Bu iddia da diğerleri gibi İbn-i Sebe’nin ortaya attığı bir fitnedir. Şunu
hemen belirtelim ki, Çâriyar Efendilerimizden hangisinin diğerlerinden
daha faziletli ve hilâfetin öncelikle kimin hakkı olduğu, İbn-i Sebe’yi asla
alâkadar etmezdi. Onun asıl...

Devamı »