Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

Muhabbet ve Gıybet

Muhabbet şu kâinatın rabıtası olduğu gibi, mü’minlerin de râbıtasıdır. Gıybet ise bu râbıtayı koparıyor.

Devamı »
 
Bir Nükte

Tahsilden Gaye

Hükümet, bazı kimseleri tahsil ve ihtisas için haricî memleketlere gönderiyor ve onlara milyonlarca lira masraf yapıyor. Hiçbir hükümet düşünebilir misiniz ki, böyle büyük masraflarla okuttuğu kimseleri, memlekete döndüklerinde köylere çoban tayin...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Kavmiyetçilik Perdesi Altında Rusya’nın Son Oyunu

Avrupa, dün İslâm Âleminde tezgâhladığı oyununu devam ettirmekle beraber, bugün Rusya, daha plânlı bir şekilde bütün dünya milletlerine bu oyunun bir benzerini sergilemektedir. Terör ve nifak estirmekte, dünyanın birçok yerlerini vahşet ve dehşetiyle kasıp kavurmaktadır....

Devamı »