> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

Kudret Kaleminin Mürekkebi

Yüz cahil bir araya gelse, yüzü birden bir âlim olamazlar. Yani ilim sı­fatı onlarda tecelli etmez.

Yine hiç parası olmayan yüz kişinin ittifakından zenginlik ve servet teşekkül etmez. Matematik diliyle ifade edersek, yüz s...

Devamı »
 
Bir Nükte

Nefis

Nefis, ateş gibidir. Yakıcılığı ve zararlılığı her zaman mevcuttur. Bu ne­fis, İslâmiyet sobasıyla kuşatılırsa, ondan istifade edilir. Yani o hâlde nefis, insan için terakki vasıtası olur.

Nefsini yenerek tahkiki iman kazanan kimse, ateş or...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Âyete Yanlış Mânâ Veren Hariciler

Müfessirlerin bu beyanlarına, bütün İslâm tarihinde, sadece ehl-i sünnet
itikadından ayrılan Haricîler karşı çıkmışlar ve günah işleyen her Müslümanın
küfre gireceğini iddia etme cür’etinde bulunmuşlardır.
Müfessirlerin mezkûr âyet-i kerim...

Devamı »
mersin escort
ataköy escort
şişli escort
istanbul escort