Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

Vahdet

İnsanın eli, beş parmaktan müteşekkildir. Parmaklar beş tane olmakla beraber elde ittihad etmişlerdir. Bu bir olan elin sahibi kim ise, parmakların sahibi de odur. Aynı şekilde kaş, göz, ağız, burun, kulak da yüzde bir araya gelmişlerdir. Yüzü kim yaratmışsa, y...

Devamı »
 
Bir Nükte

Kahharâne Fırtınaların Arkasındaki Güzellikler

Her güzel şey, kahharane bir fırtınanın peşinden geliyor. Gök gürültüsü ve şimşeği yağmurun takip etmesi gibi, annenin çektiği azîm sancı evlâdı meyve veriyor.

Aynı şekilde, toprak altında oraya mahsus fırtınalarla parçalanıp dağılan bir çekirdeğin ka...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Emanet

“Allah, sizlere emaneti ehline vermenizi emreder.” (Nisa, 4/58)

Emanet; emin olmak, emin olunan şey demektir ve hıyanetin zıddıdır. 

Cenab-ı Hak insanları hiçbir zaman başıbo...

Devamı »