> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

Ülfetle Göremediğimiz Harika Tasarrufat

Beşeriyet fennen bu derecede terakki ettiği halde, hâlâ kalb naklini ger­çekleştirme gayretiyle, yani bir insanın vücuduna nihayet hikmetle yerleş­tirilen bir aleti, hemcinsi olan diğer bir vücuda uydurmakla meşgul. Kalb yapmak ise beşerin hayâlinden dahi geçemiyor.

...

Devamı »
 
Bir Nükte

Zahmetin Neticeleri

Kuvvet, zahmetten doğmaktadır. Bir kimse, ilim uğrunda gece gündüz çektiği zahmetlerin neticesinde alim olduğu gibi, bir ticaret erbabı da o sahada çektiği zahmet ve meşakkatin sonunda, servete kavuşmuştur.

Bugünkü içtimaî hayat, imanlı g...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Deniliyor ki: "Kur'ân, aslında bugün mevcut olan 6.666 âyetten daha fazlaydı. Hz.Osman zamanında, bazı yerler çıkarılarak, şimdiki miktara indirildi." Bu iddiaya ne dersiniz?

Kur'ân Allah kelâmıdır. Ona herhangi bir şeyi idhal gibi, ihraç da tekfir sebebidir. Yani, Kur'an'dan herhangi bir âyeti Kur'an'dan saymayarak çıkarmak küfür olduğu gibi, ona Kur'an'mış gibi fazladan bir şeyi ilâve etmek de yine küfürdür. Devamı »