Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

“Temessül Etmediğinden Mazhar Değil Memer Olursun”

Memer, gelip geçilen yer demektir. Değirmenin oluklarından veya tesi­sat borularından su geçmekle beraber, ne oluklarda ve ne de borularda su bulunmamaktadır. Bunlar sudan bir hisse alamamışlardır. Aynı şekilde bir yoldan insanların geçmesiyle o yol insaniyetten bir hisse alamaz....

Devamı »
 
Bir Nükte

Saat kimin ise..

Bir zatın bir saate sahip olması halinde, artık ona bu saatin camı da senin mi? Akrebi de senin mi? Şu veya bu arkı da senin mi? gibi sorular sorulmaz. Saat kimin ise saatin cam, akreb, yelkovan gibi levazımatı da onundur.
İşte, bu kâinat da misâldeki saat gibidir: Kâinat ...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Edille-i Şer’îyye

Şer’i delillerin esası Kitabullah ile sünneti Nebeviyedir. Dinimizin başlıca hükümleri bu iki menbadan iktibas olunmuştur. Peygamberimiz zamanın­da ahkâm-ı şeriyye bizzat Peygamberimizden alınır, talim edilirdi. Edille-i şeriyyenin birincisi olan âyet-i celileler nazil olduk...

Devamı »