> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

İntizam Sırrı

İnsanın sırtındaki yük ne kadar ağır olursa, hareketi de o nisbette zorlaş­makta ve yavaşlamaktadır. Elli kilogram yükü sırtlayan bir kimse, normal zamankine göre daha yavaş hareket ettiği gibi, bu yük yüz kilograma çıktığında hareket daha da zorlaşır ve yavaşlar.Devamı »

 
Bir Nükte

Dil Başka Konuşma Başka

Devenin dili bizim dilimizden çok daha büyük olduğu hâlde konuşamı­yor. Demek ki dil başka, konuşma başkadır. Aynen göz ile görmenin farklı olması gibi. Dilde konuşmayı yaratan ancak Mütekellim-i Ezelî’dir.

Diğer hayvanattan farklı o...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Bediüzzaman Hazretleri niçin ahkâmda, fıkıhta ictihad yapmamış da tecdid ve irşâd hareketini sadece imân hakikatlarının izah ve isbatına bina etmiştir?

Bediüzzaman Hazretleri, ictihad yapmamasının hikmetini, “İçtihad Risalesi"nde izah etmiştir.

“İçtihad kapısı açıktır. Fakat ş...

Devamı »