Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

“Sözleri Kendi Malı Gibi Kabul Etmek”

Sözleri kendi malı gibi kabul eden kimse şöyle düşünecektir:

"Ben İslâmiyet’e hizmet etmek istiyorum. Üstad'ım kadar ilmim olsaydı daha ziyade hizmet ederdim. Nur Külliyatı gibi eserler telif edebilseydim, onları bütün dünyaya tanıt...

Devamı »
 
Bir Nükte

Zulüm Nedir?

Zulüm, başkasının hak ve hukukuna tecâvüz etmek demektir.

Mâlikü’l-Mülk-i Zülcelâl zulümden münezzehtir. Zira, mülk umumen O’nundur.

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

İnsanın Tarifi Üzerine

Bilirsiniz ki, bir şeyin “efradını cami ağyarını mani” yani bütün yönleriyle tarifini yapmak, kolay değildir. Bazı filozofların insanı “Akıl sahibi bir varlıktır” diye tarif etmeleri insanın yaratılışındaki hikmetlere bakıldığında çok basit kalmaktadır. Ç...

Devamı »