> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

Günahımız Kime Karşı?

İnsan iki şeyden mürekkeptir; birisi bedeni, diğeri ise ruhudur. İnsan bedeni bu kâinatın maddesiyle münasebettar olduğu gibi; ruh da o madde­de tecelli eden esmâ-i İlâhiye ve sıfat-ı kudsiye ile ve bunların müsemmâ ...

Devamı »
 
Bir Nükte

Takip Edilecek Yol

Aklen hareket etmek isteyen bir kimsenin takip edeceği yol, Hâlik-ı Kâinat’ın emir ve nehiylerine harfiyen riayet etmektir. Zira, insanlara İlâhî bir hediye olan aklın muktezası budur.

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

3-) İcmâ

İcmâ lügatte, toplama, ittifak etme manalarına gelir. Istılahta ise icma;
ümmet-i Muhammed’den bir asırda gelen müçtehitlerin dinî bir hüküm
üzerine ittifak etmeleridir. Görülüyor ki tıpkı lügat manasında olduğu gibi
icmanın ıstılah manasında ...

Devamı »
ataköy escort
şişli escort
istanbul escort