Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

İnsan Ruhunun Süsleri

Semayı yıldızlarla, zemini çiçeklerle süslendiren Cenâb-ı Hak insan ru­hunu da görme, işitme, idrak, tefekkür, vicdan gibi mânevî çiçeklerle tezyin etmiştir.

Devamı »
 
Bir Nükte

Yetmiş Libas

Hurilerin giydikleri yetmiş kat libasın birbirine perde olmamasının bazı cüz’î misâllerini bu dünyada da görebiliyoruz. Şöyle ki:

Bir elmanın rengi, tadı, kokusu ve vitamini onun ayrı ayrı güzellikleri olup, her biri ayrı bir libasa teşbih edili...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

İmam-ı Şâfiî (H150-H204)

Asıl adı Muhammed’dir. Fakat ulemâ ona İmâm-ı Şâfiî ismini lâyık görmüştür
ve bu isimle iştihar bulmuştur. Babasının adı İdris’tir. İmâm-ı Şâfiî
hazretleri H.150 yılında, İmâm-ı Azam’m ahirete irtihal buyurduğu gün
dünyaya teşri...

Devamı »