Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
İnsan kıymeti bilinmezse, İslam’a yapılan hizmetler durur. İslam'a hizmet edene hizmet etmemek, Müslüman için felakettir! Kırkıncı Hocamın binlerce dersi, yüzlerce makalesi yanında kıymetli eserleri de şunlardır: Hikmet Pırıltıları, Nükteler, Ruh Nedir?, Kader Nedir?, Nasıl Aldanıyorlar?, İrşad Sahasında Bediüzzaman, Cihad Sahasında Bediüzzaman, Alevilik Nedir?, Dar-ul Harp Nedir?, İslam’da Birlik, Bediüzzaman’ı Nasıl Tanıdım?, Gönül Damlaları, Fikir Damlaları... Ve daha nice eserlere... Hiç şüphe yok ki İslam âlimi olduğu kadar, insan mühendisi de olan Hocamızın en kıymetli eserleri, yetiştirdiği talebeleridir. Çoğu "Hoca" oldu amma, hocalık unvanlarıyla Kırkıncı Hocamın önünde diz çöküp, elini öpmeleri, faziletin mahyalaşmış halidir. Devamı »
Bir Hikmet

Bu Âlemde Boğulmamak

Kavun çekirdeğinin kavunun dışıyla alâkası vardır. Yani, bir çekirdek kavun içinde teşekkül ettiği ve ondan süzüldüğü gibi, kavun da kâinatla beslenmekte ve ondan süzülmektedir.

Mezkûr kavun çekirdeği gibi, bu kâinattan, onun da bir diğerinden sü­züldü...

Devamı »
 
Bir Nükte

Ne Aletiyiz?

İnsanın herhangi bir âletten istifade edebilmesi için, öncelikle o âletin neye yaradığını ve ne için yapıldığını bilmesi lâzımdır. Aksi hâlde, âletten istifade edemeyecek ve âletin yapılışı da abesiyete inkılâb edecektir. Meselâ, insan, eline aldığı bir termomet...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Ruhun Hâdiseleri İdrâki

Ruh; his, idrâk, ihtisas ve irâde üzerinde hâkimiyet kurar. Onları vesile ederek değer kazanır. Bunu bir misâlle izaha çalışalım:

Bir kokuyu alabilmemiz için burnumuz hava ile temas eder. Bu temas burunda bir te’sir bırakır. İşte bu te’sir hist...

Devamı »