Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Erzurum’a gittiğim zaman Kırkıncı Hocayla karşılaştım. Kırkıncı Hoca beni Erzurum’da gezdirdi. Bakıyorum o Kümbet’e zaman zaman âlimler geliyor, onlara ilmi izahlar yapıyor. Fethullah Hocayla da Kümbette birkaç defa karşılaştık. O da geldi, Kırkıncı Hocaya bazı sualler sordu. Hemen Kırkıncı Hoca kendine has misallerle, gayet mükemmel şekilde cevaplar verdi. Oradan ben anladım yani, cevheri anladım. Tabii zeki bir insan…Devamı »
Bir Hikmet

Kayyûmiyet Sırrına Birkaç Misâl

Bu kâinatta, zerresinden küresine kadar her mevcud Allahü Teâlâ’nın Kayyûm isminin tecellisiyle ayakta durmakta, vazife görmekte ve varlığını devam ettirmektedir. Evet, zerredeki elektron ve protonlar kaderin takdir ettiği yörüngelerinde Sırr-ı Kayyûmiyetle hareket ettikler...

Devamı »
 
Bir Nükte

İmansıza her şey mâdumdur

Meselâ tad alma duygusu bozulan bir şahıs zehir ile bal arasındaki farkı anlayamaz. Koku alma duygusu dumura uğrayan insan gübre ile gülün kokusunu tefrik edemez. Kör bir adam için en güzel manzaralarla en çirkin sûretlerin farkı olmaz. Sağır bir adam bülbülün nağamatıyla...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Muhterem Kardeşim İhsan Bey

Nur’un dakik ve nükteli bir iki hakikatına dair sualiniz vesilesiyle gönderdiğiniz mektubu memnuniyetle aldım. Mesruriyetle mütalaâ ettim. Hüsn-ü zannınıza karşı suret-i mahsusada teşekkürler ederim. Bu gibi lem-ha-i hakikat ve nükat-ı latifelere karşı tenebbüh ve teyakku...

Devamı »