Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

İnsan Ruhunun Kuddüs İsmine Mazhariyeti

Kuddüs ismi, mevcudatta farklı şekillerde tezahür etmektedir. Cenâb-ı Hak, bu ismin tecellisiyle, gözü bir sıvı maddeyle temizlediği gibi, kanı ha­vayla, havayı nebatatla temizlemekte, güzelleştirmektedir. Her şeyi kemâl-i itinayla temizleyen ve güzelleştiren O Zat-ı Akdes...

Devamı »
 
Bir Nükte

İstidat lisanıyla dua

Bir elma çekirdeğinde, elma ağacı olma istidadı vardır. Fakat elinden tutulmazsa ağaç olamaz. Cenâb-ı Hakk’ın izniyle, toprak bu çekirdeği bağrına basmakta, hava ona yardım elini uzatmakta, yağmur imdadına koşmakta, güneş ise ışığını göndermektedir. Bütün bu hal...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Kuvve-i Şeheviye

Kuvve-i şeheviye, menfaatları celb ve cezbeden kuvvedir. Yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi şeyler kuvve-i şeheviyedendir.

İffet, kanaat, nezahat ve seha kuvve-i şeheviyenin önemli kısımlarındandır. İffet, nefsini haram olan şeylerden muhafaza etmek, kanaat, elinde...

Devamı »