Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

Allah’ın Ef’aline O’nun Cânibinden Bakmak

Yıldız böceği birkaç cm.’lik bir sahayı, meselâ, bir yaprağı ancak aydın­latabilir. Yıldız böceği şuurlu farzedilerek, ona denilse ki; sema tabakala­rının güneş denilen haşmetli bir sultanı var. O sultan, her birinde binlerce yaprak bulunan milyarlarca ağaçları, o a...

Devamı »
 
Bir Nükte

Ceset-ruh beraberliği

Bir insanın rüyada binlerce sarayı olması mı, yoksa uyanık âlemde bir gecekonduya sahip olması mı daha iyidir? Veya, bir insanın rüyada her nev’i yemeklerden istediği kadar yemesi mi, yoksa uyanık iken bir kap yemek yemesi mi kendisi hakkında daha hayırlıdır? Ve nihayet, bir...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Şiîliğin Doğuşu Nasıl Olmuştur?

Bu sualin cevabını vermek için tarihin perdelerini biraz aralayacak ve gerçek vak'alarla aramıza giren sisleri dağıtmaya gayret edeceğiz. Bunun için de İslâm'ın ilk inkişaf dönemlerinden kısaca bahsedeceğiz.

 En büyük hidâyet meş'alesi olan Kur'ân-ı Azîmüş...

Devamı »