Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
İnsan kıymeti bilinmezse, İslam’a yapılan hizmetler durur. İslam'a hizmet edene hizmet etmemek, Müslüman için felakettir! Kırkıncı Hocamın binlerce dersi, yüzlerce makalesi yanında kıymetli eserleri de şunlardır: Hikmet Pırıltıları, Nükteler, Ruh Nedir?, Kader Nedir?, Nasıl Aldanıyorlar?, İrşad Sahasında Bediüzzaman, Cihad Sahasında Bediüzzaman, Alevilik Nedir?, Dar-ul Harp Nedir?, İslam’da Birlik, Bediüzzaman’ı Nasıl Tanıdım?, Gönül Damlaları, Fikir Damlaları... Ve daha nice eserlere... Hiç şüphe yok ki İslam âlimi olduğu kadar, insan mühendisi de olan Hocamızın en kıymetli eserleri, yetiştirdiği talebeleridir. Çoğu "Hoca" oldu amma, hocalık unvanlarıyla Kırkıncı Hocamın önünde diz çöküp, elini öpmeleri, faziletin mahyalaşmış halidir. Devamı »
Bir Hikmet

Suretler

Cenab-ı Hakk’ın Musavvir isminin tecellisiyle eşyada suretler teşekkül etmiştir.

Her madde, mutlaka bir surete sahip bulunmaktadır.

Mahlûkat içinde en ziyade ihtiyâr sahibi olan insanların, kendi suretlerinin teşekkülünde hiçbir tesire s...

Devamı »
 
Bir Nükte

Kalp Katılığı

Bir kaya, sertliğini muhafaza ettikçe çiçeklere ve çimenlere menşe olamaz; sadece bir kaya olarak kalır. Ne zaman güneş, yağmur ve rüzgâr gibi vesilelerle parçalanır ve erirse, kayalığını terkedip toprak hâline gelirse, o zaman, onda renk renk çiçekler, sünbüller, lâlel...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Güzel Ahlak

İslâm dini üç temel esas üzerine bina edilmiştir. Bunlar itikat, ibadet ve ahlâktır. Bunların değeri ise, her tasavvurun fevkindedir. 

Ahlâk, insanların tabiatında bulunan bir kısım melekelerden ibarettir. Bu da iki kısımdır: Biri...

Devamı »