> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

Neden Istırap Çekiyorlar?

Her şeyin yerinde olduğu hâlde mes’ud olamayan bir insanın bu bed­bahtlığı mânen aç, vitaminsiz ve gıdasız kalmış olmasından ileri gelmek­tedir. Süt, yumurta ve havuç gibi A vitamini ihtiva eden gıdaları almayan bir insanın gözü fersiz kaldığı gibi, namaz nimeti...

Devamı »
 
Bir Nükte

İman Hakikatlarının Tekraren Tefekkürü

Abdestin farzının dört olduğunu yüz defa tekrar etseniz sevabı artmaz. Bu tekrarda te’kid var, fakat te’sis yoktur.

Kelime-i tevhidin tekrarında veya iman hakikatlarının tekrar tekrar tefekküründe ise, hem te’kid hem de te’sis var...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Tarih Şuuru ve Ehemmiyeti

İnsanlar geçmiş zamanın hâtıratı ile zaman zaman neşeyâb olduğu gibi, milletler de mazinin irfan ve şehametini yâdederek maddi ve manevî hayatlarını inkişaf ettirirler.

İnsan, milletlerin sergüzeşt-i hayatlarını, beşerî kültür ve medeniyetlerin cereyan ve in...

Devamı »
ataköy escort
şişli escort
istanbul escort