Hayatım & Hatıralarım
Eserleri
Makaleler
Videolar
Fotoğraflar
Hikmet Pırıltıları

Tüm Fotoğraflar
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

“Temessül Etmediğinden Mazhar Değil Memer Olursun”

Memer, gelip geçilen yer demektir. Değirmenin oluklarından veya tesi­sat borularından su geçmekle beraber, ne oluklarda ve ne de borularda su bulunmamaktadır. Bunlar sudan bir hisse alamamışlardır. Aynı şekilde bir yoldan insanların geçmesiyle o yol insaniyetten bir hisse alamaz....

Devamı »
 
Bir Nükte

Cennete girmenin bir lûtuf olduğu

Cenâb-ı Hak, Peygamber-i Zişân’ı ve Kur’ân-ı Hakîm’iyle bizlere kendi rızasının nasıl tahsil edileceğini ve ebedî saadetin ne tarzda istenileceğini bildirmiş bulunuyor. Bu âdaba uymakla, meselâ; namaz kılmakla, oruç tutmakla veya doğru söylemekle ve hâkezâ... hang...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Mezheplerdeki İhtilafın Rahmet Ciheti

Allah-u Zülcelal Hazretleri, Habib-i Ekremi (a.s.m.) hürmetine, mez­hepler arasındaki ihtilaf ile nihayetsiz rahmet ve suhulet kapılarını açtı. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde “Ümmetimin ihtilafı geniş bir rahmettir” 70 buyurmakla bu hakikati ifade etmiştir. Evet...

Devamı »
Feyyaz Bilişim ve Yayıncılık Hizmetleri
Site Hakkında | Telif Hakları | RSS
Zafer Yayınları