> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

Sevap Fabrikaları

ŞİRKET-İ MANEVİYE haysiyetiyle her bir kardeşimiz, bizim için bir sevap fabrikası hükmündedir; günahı ise kendisine aittir. Fabrikalarımızın sayısı ne kadar fazla olsa, kazancımızın da o nisbette artacağı aşikardır. O hâlde, hangi fikirle basit hatalar yüzünd...

Devamı »
 
Bir Nükte

Bunun İçin mi?

Bir kimyager, büyük bir ihtimam ve çalışma sonucu her yaprağı on bin lira kıymetinde olan gayet güzel ve eşsiz çiçekler yapsa ve sonra bunla­rı adi bir saman çöpüymüş gibi keçilere yedirse, ne kadar abes olur!..

O hâlde, her bir azası on milyarla değişilmeye...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

1960’dan Sonra İman Hizmetinde Büyük Bir İnkişaf Oldu

 

1960 İhtilali’nden bugüne kadar geçen zaman, hep Nur’un inkişafına hizmet etti. Üstad’ımızın “Mevtim, hayatımdan ziyade dine hizmet edecek” ihbarının tahakkukunu aynen müşahede ettik ve ediyoruz.

Şimdi artık, ...

Devamı »