> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

Firavunâne Bir Suale Cevap!..

Seksen vagonlu bir tren düşününüz. Bu vagonlardan her birisini bir öndeki vagonun çektiğinden bahsedilir. Ve nihayet iş lokomotife dayandı­ğında artık, “Lokomotifi kim çekiyor?” diye bir sual sorulamaz. Zira, çekip fakat çekilmeyen bir lokomotif olmazsa, bu nizam ...

Devamı »
 
Bir Nükte

Cennete Lâyık Bir Kıymet Almak

İlkokul, ortaokul ve liseyi müteakip tıp fakültesine giren ve oradaki tahsilini de tamamlayan bir talebe, artık doktor olmaya liyâkat kazanmış demektir.

Tıp fakültesinden mezun olan bir talebe ile kendisiyle aynı yaşta ve fakat hiç tahsil görmemiş diğer bir şahıs ...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Mühim Bir Soru

Kader ne hikmete binaen asırlardan beri müfsit insanları İslâmiyete karşı
muslallat etmiş? Bu hâdiselerden alınacak dersler nelerdir?
Bediüzzaman Hazretleri, şer gibi görünen hâdiselerin neticesinde meydana
gelen hayırları şu misal ile açıklar; “Me...

Devamı »
mersin escort
ataköy escort
şişli escort
istanbul escort