Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

Mâna-yı Harfî - Mâna-yı İsmî

“Mânâ-yı harfî, kasdî hükümlere mahkûm-u aleyh olamaz ve o mâna-yı harfînin inceliklerine tedkikat yapılamaz. Fakat mâna-yı ismî, sâdık, kâzip her hükme mahal olur.” cümlesinin izahı, bazı malûmat-ı nahviyyenin ve­rilmesine vabeste olduğundan, şu tasnifi mes’el...

Devamı »
 
Bir Nükte

Nasıl oluyor da!

Ağzından çıkan tek bir kelimeye dahi mânâsız denilmesine razı olmayan insan, nasıl oluyor da âhireti inkâr etmek suretiyle bu koca kâinatı mânâsızlıkla ittiham edebiliyor?

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

İman

İman, güvenmek, emin olmak, güven vermek anlamındadır.
İman, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret
gününe, kaza ve kadere tereddütsüz bir şekilde inanmak, bu hakikatleri
kalben tasdik etmek ve bu tasdikini dil ile de ifade etmektir.<...

Devamı »