Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

Kader İlim Nev’indendir

Kader ilim nevindendir. İlim ise malûma tâbidir.” Erzurum’la Hasankale arasındaki mesafe kırk kilometredir. Bunun bilinmesi ilimdir. Malûm ise Erzurum-Hasankale yolunun kırk kilometre oluşudur. İlim malûma tâbi ol­duğundan bizim bu yolu kırk kilometre olarak bilmemiz, hakikat...

Devamı »
 
Bir Nükte

Bina ve şantiyesi

Dünya, ahiretin bir şantiyesi mesâbesindedir. Bir binanın şantiyesi İstanbul kadar olsa, kendisi ne kadar olacaktır? Kıyas ediniz!
İşte âhiretin azametine bu misâlden bir derece bakılabilir

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Teokratik Düzen Ne Demektir?

    Teokratik düzen, Hıristiyanlara mahsus bir idare şeklidir. “Fikri kaynağını Hıristiyanlıktan alan bu doktrin, papaz ve kilise hakimiyetini getirmiştir. Bir ara bütün Avrupa’nın siyasi rejimi olarak da görülmüştür. Teokrasi, devlet iktidarının kaynağını, ilahi b...

Devamı »