Gelen Yorumlar

melis erkök 23/Nisan/2011

teşekkür ederim.Çok işime yaradı

güneş erkök 23/Nisan/2011

Bediüzzaman Hazretleri genç nesilleri bu mevzuda şöyle ikaz eder:
“Ey bu vatan gençleri! Firenkleri taklide çalışmayınız!
Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra,
hangi akıl ile onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittiba edip
emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefihane taklit edenler, ittiba
değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi
kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz. Âgâh olunuz
ki, siz ahlâksızcasına ittiba ettikçe, hamiyet davasında yalancılık
ediyorsunuz!.. Çünkü şu surette ittibaınız, milliyetinize
karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır!..”27

asya 23/Nisan/2011

thank you

bensu akıllı 23/Nisan/2011

Teşşekkür ederim

24/Aralık/2015

Çok teşekkür ederim

Ben marul ben marulum 25/Mart/2019

Sayemizde 100 Aldım