Gelen Yorumlar

ömer faruk 12/Nisan/2011


ya bu nur cemaatının bir başkanı bir abisi yokmu bunların bağlı oldukları biri yokmu bizim bir tane ev abisi var kendi başına hareket ediyo benden başka kimse yok diyo kafasına göre hareket ediyo.bizlere bağırıyo bunlar kime bağlı arkadaşlar bu cemaat başı noşmı sahipler nerde yeter artık çıksınlar ortaya bilgilendirin beni aceleeeee
EDİTÖR:

Söz konusu adamın kim olduğunu bilemediğimiz için bir şey diyemiyoruz. Ancak şu bilinmelidir ki, nur camiası bir sivil toplum kuruluşudur. Ortak prensipler ışığında çalışırlar. Birilerinin bu şekilde başıboş hareket etmesi ve tek başına görünmesi mümkün değildir. Olsa olsa, ne olduğu belirsiz bir şahsın cemaati istismar etmesi olabilir. Şayet size bir zararı varsa, şikayet edersiniz. Bir zararı yoksa, sizi ilgilendirmemesi lazımdır.


Selin San 07/Temmuz/2012

ŞU HARİKA YAZIYI DA KOYMALISINIZ BENCE:

Mehmed Kırkıncı Hocaefendi\'nin Gönül Damlaları adlı eserine değerli yazar Ömer Sevinçgül beyefendi\'nin yazdığı takrizdir-

Bir kelamın kendisi kadar, mütekellimi de mühim olup, ehl-i hakikat ve belagat erbabı için makbul bir kıstastır. Bu sebeple, eserin müellifi hakkında kısaca malumat vermekte fayda mülahaza ediyorum.

Kitabını takdim etmekle şerefyâb olduğum müellif-i muhterem, hakaik-i imaniyeyi etraf-ı âleme neşirde beliğ bir mübelliğ, envar-ı Kur\'aniyye\'nin dakik ve amik mesailini tavzihte müstesna bir müfessir, afâk-ı cihanın zulmani bulutlarla kaplandığı zamanlarda yeise düşenlere müşfik bir mübeşşir, hadisatın dağlarvari dalgaları arasında mütehayyir kalanlara nurani bir rehber, efkâr-ı batılanın tehacümüne maruz ehl-i imana bir sedd-i rasin, hâsılı, asrın ilcaatına muvafık müsbet usullerle İslam\'a hizmeti gaye-i hayat edinen mümtaz bir âlim ve mütefekkirdir.

İlmi, imani, içtimai ve sair mevzulara dair kaleme aldığı asâr-ı cemilesi misüllü, bu eseri de nurani hakikatların inkişafından ibarettir.

Nur çekirdekleri onun tûrab-ı karihasında neşvünema bulmuş, semeradar ağaçlar olmuş, müteharrileri hissedar etmiştir. Malik olduğu mütenevvi ilimleri Nurun potasında eritmiş, ilmi müktesebatını mefkûresine hadim kılmıştır.

Teemmül ve tefekküründe, mübahase ve musahabesinde, ahval ve etvarında, ef\'al ve harekâtında, talim ve tedrisatında, telif ve neşriyatında yegâne rehberi Risale-i Nur\'un kudsi düsturlarıdır.

Mahviyet ve tevazuda, şahsiyetini kevser-i Kur\'ani\'de eritmekte, numune-i imtisaldır. Siret-i mücellasında ahlak-ı memduhe in\'ikas etmiş olup, insaniyeti cümle fezail ile muttasıf ve meziyyat ile müzeyyendir.

Gurur ve enaniyet, tekellüf ve tasannu misillü mezmum hâlâttan ne derece muarra ve musaffa olduğuna onu yakinen tanıyan ehl-i insaf şahiddir. Zahirperestlerin suizan saikasıyla \"şahsiyet\" dedikleri hal, o abide-i mahviyyetin şahs-ı manevi ile iktisab ettiği kudret ve dirayetidir.

O, \"meyveli ağaç\" misali haksız tenkitler ve asılsız ithamlar altında taşlandığı zamanlarda bile, uhuvvet ve ihlâs düsturlarına müraat ile asla tehevvüre kapılmamış, daima itidalini muhafaza etmiş, nur-u hakikatin tuluunu beklemiş ve bazen de evhama medar mesaili tenvire çalışmıştır.

Mantık ve muhakemede, müzakere ve istişarede mahareti; basiret ve ferasette, tedbir ve tedvirde dirayeti harikadır. Envar-ı Kur\'aniyye ile tenevvür eden aklı ve hakaik-i imaniye ile tefeyyüz eden kalbi, en ince mesaili hemen derk ve en latif maâniyi derhal fark eder. Ezman ve şeraitin tagayyürüne muvafakatle daima teceddüt etmesi sebebiyle her zaman \"rehber insan\" olmuştur.

Tedris halkasında her nevi muhatap bulunur. Gâh talebelerle hakaik-i İslamiyyeyi müzakere eder, gâh müdakkik âlimlerle derin tetkikata girişir, gâh hayat-ı içtimaiyenin en mühim erkânına sırat-ı müstakimi anlatır, hâsılı her hal ve vaziyette, her zaman ve zeminde herkese davasını ve efkârını takdim eder, duyurur, sevdirir; müşahitlere de hüsn-ü misal olur.

Tarif ve tavsif maksadıyla kalemimden nebean eden bu sözler asla medih ve sena değildir; belki hakkı sahibine teslim ve hakikati erbabına talimdir. Serapa nur ile müzeyyen fedakârların hayatları gibi, fazilet ve meziyetleri dahi Nur\'a aittir. Böyle numune-i imtisal ağabeylerin evsaf ve ahlakını nesl-i âtiye aktarmak dahi Nur\'a hizmettir, kadirşinaslıktır, vefa ve vicdan borcudur. Bana, nehirden damla kabilinden de olsa, müellifin hususiyetlerinden bahsetmek cesaretini veren de bu kanaatim olmuştur.

Kitaptaki mektupların lisanı adeta ilim ve tefekkür tarihimizin bir timsal-i mücessemidir. Üslub mevzuya göre tenevvü etmekte, \"udebânın üslubu yoktur, esâlibi vardır\" hükmüne masadak olmaktadır. Müellif-i muhterem, ukdeler açıp düğümler çözdüğü mektuplarında \"sâde, samimi tahassür ve kalbi iştiyaklarını terennüm ettiği kısımlarda \"müzeyyen\" bir ifade tarzını ihtiyar etmiş, zaman zaman da \"üslub-u âli\"nin güzel numunelerini vermiştir.

Hakaik-i imaniyeye dair tavzih ve teşrihleri, hizmet-i Nuriye\'nin tarz-ı cereyanıyla alakalı mütalaaları ve \"Nur\'un tarihi\" için vesika değerine haiz muhtevaları bakımından bu mektuplar fevkalade mühimdir. Bu hususu müdakkik ve muhakkik okuyucuların da takdir edeceğine inanıyorum.

Eserleri vasıtasıyla ruhumuzu Firdevsi cennetlerde tayeran ettiren bu güzide âlim ve mütefekkirimize şükranlarımı sunuyor, yeni telifatında muvaffakiyetler diliyor, kitabının kıyamete kadar hayırlara vesile olması için Erhamürrahimine dualar ediyorum. Hürmetlerimle. Ömer Sevinçgül

Kaynak

Gönül Damlaları

Mehmed Kırkıncı

sh:7-9

Zafer Yayınları

İst.1992

soner 25/Temmuz/2012


hz. isa(mehdi) ne zaman ve nerden zuhur edecek bu konu hakkında bilgileride siteye ekleyebılır mısın yada hocamızın anlattıkları kadarıyla mail atabilirmisiniz.
Hocamızın Mehdilikle alakalı yazısı için tıklayınız


biçare 08/Eylül/2012


Hocama nasıl ulaşırım. Hayır duasını nasıl isteyebilirim... lütfen...
Değerli Kardeşimiz; hocamız Erzurumda ikamet etmektedir. Oraya gitme imkanınız olursa oradan bulabilirsiniz. Selam ve dua ile...


Mehmet Hızal 30/Aralık/2013


Sevgili Hocam ALLAH sizden razı olsun şimdiye kadar isminizi ALLAH dostudur diye duymuştum ancak bir sitenizin varlığından haberim yoktu size ALLAH Rızası için bir kaç sorum olacak özellikle size ulaşmak istiyorum fakat iletişim bilgilerinizi bulamadım eğer bu yorumu okuyan olursa bana mail adresime bilgilerinizi gönderirseniz ALLAH razı olsun diyeceğim ALLAH ın rahmet ve Bereketi üzerinize olması dileği ile saygılarımı sunarım ALLAH Yar ve Yardımcımız olsun AMİNDeğerli Kardeşimiz; İslami sorularınızı Sorularlaislamiyet.com, Risale-i Nurlar alakalı sorularınızı ise Sorularlarisale.com sitemize sorarsanız editörlerimiz cevaplayacaklardır. Selam ve dua ile..

Halil töre 01/Nisan/2014

Selamunaleykün allah hepinizden razı olsun. Benim haddim olmayarak sizlere içimden gelen bir malumarımı bildirmek niyetindeyim. Öncelikle hocamız ve siz zatdn yazıları gerekli şekillerde incelemektesinizdir ancak benim nacizane bir görüşüm var belki sizlerde uygun görürsünüz.görüşüm şu ki yazılarımızda bediüzzaman said nursi hazretlerinin görüşlerini belirtirken öncelik olarak kuran ayetlerini sonrasında hadisi şerifleri ve kıssaları verdikten sonra bediüzzaman hazretlerinin ve ardından hocamızın görüşlerini sıralayarak yazılarımıza yer verirsek daha güzel olacağı inancındayım bilmeden bir yanlış yorum yaptıysam hakkınızı helal edin allaha emanet olun.selamunaleyküm