Gelen Yorumlar

bayram ceylan 27/Ocak/2011

“Risale-i Nur\'a intisab eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, Risale-i Nur talebesi ünvanını alır. Ve o ünvan altında, her yirmidört saatte benim lisanımla belki yüz defa, bazan daha ziyade hayırlı dualarımda ve manevî kazançlarımda hissedar olmakla beraber; benim gibi dua eden kıymetdar binler kardeşlerin ve Risale-i Nur talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi hissedar olur.” (Kastamonu Lahikası

Enes Şamil 02/Şubat/2011


Üstadın Latinceyle basılan eserlere onay vermesi hususunda bir karanlık nokta olduğunu hissediyorum. Zira 18. Lema Şeker Mektubu gibi eserleri bizlere kazandıran bir zat latince eserlerin basımını salık vermesi ve sınırlandırmaması düşünülemez. Çünkü Risaller aynı zamanda Kur'an Harflerini de muhafaza ile görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme Hz Ali'ye kadar dayanmaktadır. Risalelerde çelişkiler yoktur. Bi taraftan Kuran Harfleri medh edilecek öte yandan Latince harfleri üstat medh edecek. İyiden iyiye Kur'an harflerini Üstadın talebeleri kullanmayıverecek. Bu Risalelerin şanına ve Üstadın hayatına muhaldir.Editör: Üstad'ın latin harflerini övdüğünü sanmıyoruz. Ancak zamanı okuyarak, gelecek nesillere bu nurlu eserlerin ulaşması için böyle bir tercihte bulunmuş olduğunu düşünüyoruz. Zaman da bu tercihin isabetini ortaya çıkarmıştır ki, Hayrat Vakfı'da bu kanaattedir ki, latince eserler neşretmeye başlamıştır.

enver köse 04/Şubat/2011

hayrat neşriyat,Üstad\'ın da istediği gibi zaruret derecesinde latin harfleriyle neşriyat yapmaktadır.latin harflerinin bin belki yüzbin misliyle hatt-ı Kuran ı neşre ve öğretmeye devam etmektedir.Risale-i Nur u öğrenenler, müsbet sevk ile kendiliğinden öğrenmeye, Hatt-ı Kuran ı yazmaya başlıyorlar. bilmeyenler elbette zaruret nedeniyle, ladini harfleriyle okusun ama bilenler hala ladini harflerini muhafazayı kendilerine vazife bilmesin.
hakikat i anlamak için Risale i Nur yeter.
Allah a emanet olun

SADIK 20/Temmuz/2011


ÜSTAD HAZRETLERİYLE BERABER YAŞAYAN ABİLERİN BİR KISMI BU YAZI MESELESİNE NE KADAR ÖNEM VERDİĞİNİ ÇOOK İYİ BİLİYORLAR. AYRICA HÜSREV AĞABEY İLE İLGİLİ KONUŞURKEN DE DİKKATLİ OLMAK GEREKİR. BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ 'gizli düşmanlarımız iki plânı takib edip.. biri beni ihanetlerle çürütmek; ikincisi, mabeynimize bir soğukluk vermektir. Başta Hüsrev aleyhinde bir tenkid ve itiraz ve gücenmek ile bizi birbirimizden ayırmaktır. Ben size ilân ederim ki; Hüsrev'in bin kusuru olsa ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım. Çünki şimdi onun aleyhinde bulunmak, doğrudan doğruya Risale-i Nur aleyhinde ve benim aleyhimde ve bizi perişan edenlerin lehinde bir azîm hıyanettir (Şualar - 517)

melek barut 07/Eylül/2013

çatışma ve çözüm yolları 25. sayı irfan mektebi. ben çaresiz dert yaratmadım ..müslümanlar muallakta kalmamalı...24 saat olarak verilen ihsan ı ilahi yani hayat sermayesi iki dünyamıza lazım olan şeyleri almamız için verilmiş..son..

muhammed FEYZOĞLU 05/Aralık/2015

BEŞ TÜRLÜ DE DÜNYEVÎ FAİDESİ VAR
1- Rızıkta bereket.
2- Kalbde rahat ve sürur.
3- Maişette sühulet.
4- İşlerinde muvaffakıyet.
5- Talebelik faziletini almakla, bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır.
KALEMLE NURLARA HİZMET VE SADAKATLA TALEBESİ OLMANIN İKİ MÜHİM NETİCESİ VARDIR:
1- Âyât-ı Kur\'aniyenin işaretiyle, imanla kabre girmektir.
2- Bütün şakirdlerin manevî kazançlarına, Nur dairesindeki şirket-i maneviye sırrıyla, umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır.
Hem bu talebesizlik zamanında, melaikelerin hürmetine mazhar olan {(Haşiye): Bazı ehl-i keşfin kat\'î müşahedesiyle sabittir.} talebe-i ulûm-u diniye sınıfına dâhil olup âlem-i berzahta -talii varsa, tam muvaffak olmuşsa- Hâfız Ali ve \"Meyve\"de bahsi geçen meşhur talebe gibi; şüheda hayatına mazhar olmaktır.

Emirdağ lahikası
{Bediüzzaman Said nursi }

ahmet güler 06/Mayıs/2017

BİR AYAK BİR YOLDA GİDER...İSM İ A\'ZAMIN MAZHARI MEHDÎ-İ AZAM(AS) OLAN OLAN ÜSTADIMIZ BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN HARİCİNDE ÜSTAD I SANİ FALAN ARAMAK.... BİR GÜN GELİR SANÎ\'Yİ ASIL YERİNE KOYDURUR...BU,DÜNYA STRATEJİSTLERİNİN KABUL ETTİĞİ MAKRO STRATEJİK DEĞİŞMEZ BİR HAKİKATTIR...AAAAAAHHHHH AAAAAAAHHHHH.....KEŞKE BU BİLİNSE....