> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

Rezzâkıyetin Şümulü

Cenab-ı Hakk’ın Rezzâk ismi tefekkür edilirken, sadece yiyecek mad­delerini düşünmemek ve meseleyi yalnız midenin rızkını verme şeklinde telâkki etmemek lâzımdır.

Karnı tok, fakat gözü kör olan bir kimseye mes’ud denilemez. Çünkü; o kimse...

Devamı »
 
Bir Nükte

Ömür Sermayesi

İnsanın bir mağazadan, mağazacıya verdiği para nisbetinde mal alacağı malûmdur. Beş lira ile bin liralık mal satın almayı kimse aklından geçirmez. Veya diğer bir ifadeyle, beş lirası olan bir kimsenin bin lirası olan kimseyle, o mağazadan aynı derecede nasip alacakları be...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Hz. Ali (RA)'nin Fazileti

Dördüncü halife olan Hz. Ali'nin (RA) künyesi Ebû'l-Hasan, lâkabı Haydar, yani Allah'ın Arslanıdır. Ünvanı ise, Emîrü'l-Mü'minîn'dir. Beş yaşından itibaren Resûlüllah Efedimizin yanında bulunmuş, O'nun zülâl-i marifetinden içmiş, ta'lim...

Devamı »
mersin escort
ataköy escort
şişli escort
istanbul escort