> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

Mesleğimize Muhabbet

"Herkesin kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmesi” kaidesince, biz diğer hak mesleklere ilişmemekle beraber, kendi mesleğimizden de tâviz vermeden çalışacağız.

Bir talebe, "bütün fakülteler haktır", deyip her yıl farklı fakültelere devam etm...

Devamı »
 
Bir Nükte

Kimse Kendiliğinden Peygamber Olamaz

Hiçbir insan, kendi gayretiyle, kesbiyle, ilmiyle, iradesiyle peygamber olamaz. Peygamberlerin, sohbet-i İlâhiyye ile bir anda eriştikleri kemâlâta, diğer insanlar milyarlar senede ulaşamazlar.

Peygamberlerle diğer insanlar arasındaki bu mühim farkı da şöylece izah ede...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Risale-i Nur’un Mevzuu İman Hakikatlarıdır

Risale-i Nur, Kur’an’ın hayattar unsurları hükmünde olan iman hakikatlarını ihtiva ettiğinden dolayı, cidden en büyük bir ehemmiyeti haizdir. İlmin şerefi, mevzuuna göre olduğundan, Risale-i Nur’lar bu cihetle çok ulvîdir, şereflidir, azizdir.

...

Devamı »