> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Erzurum’a gittiğim zaman Kırkıncı Hocayla karşılaştım. Kırkıncı Hoca beni Erzurum’da gezdirdi. Bakıyorum o Kümbet’e zaman zaman âlimler geliyor, onlara ilmi izahlar yapıyor..Devamı »
Bir Hikmet

Sevap Fabrikaları

ŞİRKET-İ MANEVİYE haysiyetiyle her bir kardeşimiz, bizim için bir sevap fabrikası hükmündedir; günahı ise kendisine aittir. Fabrikalarımızın sayısı ne kadar fazla olsa, kazancımızın da o nisbette artacağı aşikardır. O hâlde, hangi fikirle basit hatalar yüzünd...

Devamı »
 
Bir Nükte

İnsandaki Cihâzatın Kıymettarlığı

İnsandaki zahirî ve bâtınî duygulardan her biri dünyadan daha kıymet­tardır. İnsan ne görmesini, ne işitmesini ne aklını ne hafızasını ve ne de sevgi, korku gibi herhangi bir hissini, dünya saltanatı ile değişmez.

Her biri, dünyadan çok daha kıymettar olan bu...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

İffet ve Haya (Edep)

İffet ve haya iki mühim haslettir. Bunların her biri fert ve cemiyetin şeref ve izzetini, namus ve haysiyetini muhafaza hususunda pek müessir ve mühim birer rükündürler. Neslin bekası için birer kale hükmündedirler. Bunlar insaniyetin şanı, mürüvvetin kemali, ...

Devamı »
Mersin Escort