> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

İnsan, "Nisyan"dan Alınmıştır

“İnsan nisyandan alındığı için nisyana müptelâdır.”

"İnsan" kelimesi lâfzan fi’lân vezninde olup beşer mânasına gelmektedir. Bu kelimenin ne­den alındığında, yani aralarında mânâca münasebet b...

Devamı »
 
Bir Nükte

Yüzmek mi Boğulmak mı?

Suyun insanı sürükleyip götürmesiyle, insanın suda yüzmesi arasında ne kadar büyük fark olduğu zahirdir. Birinci hâlde, su insanı boğarken, ikinci hâlde insan sudan istifade etmekte ve onu yol yaparak mesafe katetmektedir.

İşte, karşılaştığımız her bir h...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

M. Zevk ve Lezzetlere Düşkünlüğü

İnsan yaratılışı gereği zevk ve lezzetlere düşkündür. Dünyanın fani lezzetlerini, âhiret sonsuz nimetlerine tercih eder. Bu hakikatı Bediüzzaman Hazretleri şöyle ifade etmektedir:

Nefs-i insaniye, Devamı »