Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

Meşveret ve Ehemmiyeti...

Yapılacak meşveretlerde, Kur’an hizmetine taallûk eden meseleler hak­kında en isabetli ve en mâkul görüşü ortaya çıkartmak için, ehil kimselerin mütalâasına müracaat etmek gerekmektedir.

Cenâb-ı Peygamber (S.A.V.),

Devamı »

 
Bir Nükte

Bizlere Hazırlanan Sofralar

Allahü Teâlâ, biz daha doğmadan, lûtuf ve keremiyle, bizlere şefkatli si­neler ve o sinelerde süt çeşmeleri hazırlamıştır. Dünyaya geldiğimizde latif, nâzif, nezih ve leziz sütü o çeşmelerden bizlere akıtmıştır.

Keza, dünya sa­hifesi kapan...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Hidâyet ve Dalâlet

Hayır ve şerrin Allah’tan olması cihetiyle, insanları hidâyete erdiren ve dalâlete düşüren ancak O’dur. İnsanlar birbirinin hidâyet ve dalâletine sadece sebep olurlar. Hidâyet ve dalâleti Cenâb-ı Hakk’ın yaratmasını yanlış anlayan bazı kimseler, "Hidâyet Allah...

Devamı »