Her Bir Unsur Bir Renk Mürekkep Gibi

Bir katip tek renkli bir mürekkepten, çeşitli renklerde yazılar yazabilse, bu ancak o mürekkebin, kâtibin emrine ve tasarrufuna müsahhar olmasıyla izah edilebilir.

Her iki unsur tek renkli bir mürekkep hükmündedir. Cenâb-ı Hak, o un­suru muhtelif ve ayrı mahiyetteki mahlûkatında gayet suhûletle istihdam etmektedir.

Mehmed Kırkıncı
Yazdır   Kapat