Kayyûmiyet Sırrı

İnsanın kalbi durunca, bütün hücrelerin de hareketleri son bulur. Bu ci­hetle kalb, Kayyum isminin tecellisine mazhar olmaktadır.

Şelâleden gelen cereyanla bir şehirdeki bütün evlerin lâmbaları yan­makta, su depolarındaki sular bütün binalara pompalanmakta ve fabrika­lar faaliyetlerini sürdürmektedirler. Şelâledeki şalterin çekilmesi ve cereyan sevkinin durdurulmasıyla şehirdeki bütün bu faaliyetlerin tamamı bir anda durur.

Cenâb-ı Hak, Kayyum isminin tecellisini kestiği anda da ortada kâinat diye bir şey kalmaz...

Mehmed Kırkıncı
Yazdır   Kapat