KALB

Cenab-ı Hakk’ın marifet ve muhabbetine mazhar ve ayna olan kalbin değeri, bütün tasavvurların fevkindedir. 

Evet, kalp, Allah’a dost olmanın, O’nu sevmenin ve O’nu zikretmenin şevk ve heyecanı ile mesrur olur; aşk-ı ilâhinin neşesiyle huzur bulur. Zira O’nun muhabbeti ve cemalinin sonsuz cazibesi, fâni ve geçici olan dünyanın birkaç günlük zevkiyle mukayese edilemez.

İnsanın kalbine nihayetsiz bir muhabbetin yerleştirilmiş olmasının hikmeti, nihayetsiz cemâl ve kemâl sahibi olan Cenab-ı Hakk’ı sevmesidir.

Mehmed Kırkıncı
Yazdır   Kapat