Tanıyanların Dilinden

Mehmed Kırkıncı Hocam, Yüksel Uca

Senelerce görmüş talim,

Kadirşinas çok da halim,

Asrımızda büyük âlim,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Üstadından dua almış,

İlim deryasına dalmış,

Hizmeti her yana yaymış,

Muhterem Kırkıncı Hocam

Düşmemiş asla yeise,

Kulak vermemiş her sese,

Aldırmamış kim ne dese,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Elinden düşmez risale,

Vermiş büyük mücadele,

Bu uğurda çekmiş çile,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Risale-i Nur’un miftahı,

Okudukça artmış iştahı,

Kelam ilminde bir dahi,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Bulaşmamış dünya kiri,

Mantık onda çok ileri,

Davasından dönmez geri,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Kendisini ilme verdi,

Hizmet idi onun derdi,

İrşat etti nice ferdi,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

İlme ve irfana âşık,

Her tarafta yakmış ışık,

Her cemaatle barışık,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Daim tefekkür halinde,

Zikir, tespih hep dilinde,

Kitaplar her an elinde,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Cemaatte olmuş hakem,

Delilleri daim muhkem,

Halkın yanında muhterem,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Hakiki mürşid-i kâmil,

Değerini bilmez cahil,

İlmi ile olmuş amil,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

İsyan etmemiş devlete,

Ara vermemiş hizmete,

Mazhar olmuş çok nimete,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Mahkemede olmuş sanık,

Hadiselerde hep ayık,

Hürmete takdire layık,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Meyletmemiş hiç dünyaya,

Kendini vermiş Huda’ya,

Marifet ilminde derya,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

İhlâs, vefa, sebat, vakar,

Her şeye ibretle bakar,

Sohbetlerin kalbe akar,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

İstememiş memuriyet,

Zirvedir onda mürüvvet,

Ehl-i ilim eder hürmet,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Gece gündüz etmiş gayret,

Her mahlûka eder hayret,

Hiç kimseden etmez nefret,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

İzah etmiştir kaderi,

Otuzdan fazla eseri,

Doldurulamaz hiç yeri,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

İlim ve irfan zengini,

Bulamayız bir dengini,

Öne çıkarmaz kendini,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Fazlasıyla hoşgörülü,

Şefkatle doludur gönlü,

Züht sahibi hem çok yönlü,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Hayatı çok bereketli,

Ömrü daim hareketli,

Çok sabırlı nezaketli,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Vallahi çok âlicenap,

Sadakatli hazır cevap,

Ona rahmet eyle Ya Rab!

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Her şehirde vardır izi,

Vefatın çok üzdü bizi,

İçimize koydun sızı,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Her gelene kucak açtın,

Menfi hareketten kaçtın,

Birlik, sevgi, huzur saçtın,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

İhtilaflardan uzaktın,

Uhuvvet çırasın yaktın,

Nice hatıra bıraktın,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Vardır her kesimden seven,

Rahmet verip seni öven,

Binlerce talebe, meyven;

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Vallahi hiç dolmaz yerin,

Muhabbetin bende derin,

Dua eder sevenlerin,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Gelenler bulurdu huzur,

Dilinde Allah, resul, nur,

Rabbim kabrin etsin pür nur,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Bu fani âlemden göçtün,

Visal şerbetini içtin,

Firdevsi âlâya uçtun,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Her kesim derdi Kırkıncı,

Çoğu haslette birinci,

Bıraktın binlerce inci,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Şükür yanında bulundum,

Kendimi seninle buldum,

Muhabbetin ile doldum,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Bu Yüksel’in kısık sesi,

İlim, irfan abidesi,

Çok büyüktür rütbesi,

Muhterem Kırkıncı Hocam.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu