Nasıl Aldanıyorlar?

Materyalistlerin İleri Sürdüğü Altı Sual ve Cevapları

Günümüzde bâtılı hak, hakkı bâtıl gösteren ve hakikatları perdeleyip insanları dalâlete atan muhtelif vehmi suallerle karşılaşılmaktadır. Bu suallerle birçok safsatalar, mugalâta ve demagojiler ve nihayet birtakım ideolojik arzular fikir gibi gösterilmekte ve genç dimağlara enjekte edilmektedir. Asılsız vehimlere hakikat süsü verilmekte, saf zihinler aldatılmaktadır.

İtikadı ve imanı mes’elelerle yeterli ölçüde takviye ve tahkim edilmemiş bazı gençlerimize, mevcut kültür seviyeleri ile cevap veremeyecekleri birtakım sualler sorulmakta ve tamamen safsata üzerine kurulmuş bu suallerle gençler, şüphe ve tereddüdlere düşürülmektedirler.

Bu sualleri ortaya atanların maksatları itikadî ve îmanî mes’eleleri öğrenmek, yahut taharri ile bir hakikati meydana çıkarmak değil, şarlatanlık ve demagoji ile muhatablarmm iman ve itikadlarmı sarsmaktır. Allahü Teâlâ’yı Kur’ân-ı Kerîm’in beyan ettiği vech ile tanıyan, iman hakikatlarını delil ve burhanlarla tahkiki bir surette bilen, kalblerini, iman haki-katlarıyla tenvir eden ve imanlarını taklidden tahkike çıkaran mü’minler ifsat komitelerinin propagandalarına aldanmazlar, şeytanî desiselere kapılmazlar ve hiçbir hak ve hakikata istinad etmeyen esassız ve vehmi suallerin tesiri altında kalmazlar. Bu nokta-i nazardan kitabımızın ikinci bölümünde marifet-i İlâhîye’ye dair bilgiler takdim ettik. Bu bahisler dikkatle mütalâa edilirse, Cenâb-ı Hakkın şân-ı ulûhiyetine yakışmayan, izzet ve azametine münasip düşmeyen her türlü şek ve şüphelerden -biiznillhah-salim kalınır.

Bununla birlikte biz yine de materyalist ve ateistlerin en çok istismal ettikleri “Altı Sual”e cevap vereceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu