Nükteler

Yaratılış Gayemiz

Her şey bize hizmet ediyor, o hâlde biz neye hizmet edeceğiz?

Bizim yapacağımız hizmetin, bize hizmet eden her şeyi alâkadar etmesi lâzımdır. Ne yememiz, ne içmemiz ve ne de dünyevî makamlarımız güneşi, ayı, yıldızları, nebatat ve hayvanatı alâkadar eder. Onlar bu gayeler için bize hizmet etmezler ve ettirilmezler.

Yukarıdaki sualin cevabı ancak ibadettir ki, Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’inde “insanları ve cinleri ancak ibadet için yarattığını” beyan buyurmuştur.

İbadet eden kimse, kendisine hizmet eden mahlûkatın ibadetlerini de terennüm etmekte ve onların da tesbih ettikleri Zât-ı Zülcelâl’i onlardan daha mükemmel tesbih etmektedir.

Kalbleri İslâm ve imana hizmet aşkıyla dolu, fakat ilim ve kabiliyetleri bu hizmete kâfi gelmeyen kimseler, bu hizmeti en iyi şekilde yapanlara hizmet etmeyi tercih ederler. Böylece onların hizmetlerinden hissedar olurlar. Aynen bunun gibi, insanın yaptığı küllî tefekkürü ve ibadeti yapamayan semavat ve arz da insana hizmet etmekte ve onun ibadetinden mânen sevinç duymaktadır. Bunun dışındaki meseleler, bize hizmet edenlerin hizmetlerini akîm bırakır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu