Hikmet Dersleri

ESMÂ TECELLİLERİ

“Şeriat ve Sünnet-i Seniyyenin ahkâmları içinde cilveleri intişar eden Esmâ-i Hüsnânın her bir isminin feyz-i tecellîsine bir mazhar-ı câmi’ olmaya çalış.”(1)

Esmâ isimler, hüsn güzel demektir. Esmâü’l-Hüsnâ, Allah’ın güzel isimleridir.

Bütün kâinatta tecelli eden esma-i ilâhiyenin tamamı Peygamber Efendimiz (asm.)’in ruhunda kemal derecede tezahür etmiştir. 

Bütün mahlûkat Cenab-ı Hakk’ın esmâsına ayna olmakla beraber, cansızlar, hayvanlar ve bütün ağaçlar bu mazhariyetten habersizdirler. İnsan ise hem kendini, hem de diğer mahlukatı bilecek bir isdidata sahip olduğundan hem kendinde, hem de diğer varlıklarda tecellî eden isimleri okur ve bilir. 

İnsan, Allah’ın kendisine lütfettiği cüz’i ilim ile Cenab-ı Hakkın ezelî, ebedî ve muhit ilmini bildiği gibi, görme sıfatı ile her şeyi eksiksiz gören ve yarattıklarına da görme duygusu veren “Basîr” ismini bilir. Diğer esmâ ve sıfatlar da aynı şekilde tefekkür edilirler. 

Bir de insanın iradesini kullanmakla ve çalışmakla mazhar olduğu esmâ vardır. Meselâ, insanlara ikramda bulunmakla Cenab-ı Hakkın “Mükrîm” ismine, bir kimseyi affedip bağışlamasıyla “Afüvv” ismine mazhar olur.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Beşinci Dal.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu