Hikmet Dersleri

MARİFETULLAH

İnsanı manen terakki ettirip Allah’a dost ettiren marifettir. İnsan, ilâhî hakikatlere vukufiyetle ve kâinatta tecelli eden esmâ ve sıfat-ı ilahiyeyi daima tefekkür etmekle marifet sahasında terakki ve teali eder.

 Marifetullah, ruhun gıdası, kalbin ziyası ve aklın nurudur. Marifetullahta az bir inkişaf, marifetsiz çok amelden daha hayırlıdır.

Kulun şeref ve izzeti, Allah indindeki kıymet ve değeri marifetullahtaki derecesi nispetindedir. Dünyanın lezzetleri helal dahi olsa anidir, fânidir. Marifet ve irfana dair olan lezzetler ruhun ve kalbin gıdası olduğu için ebedîdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu