beden

 • İnsandaki Fabrikalar…

  İnsanın içinde çalışan mânevi fabrikalar, dışındaki maddî fabrikadan, yani beden fabrikasından çok daha gariptir. İnsan ruhunun mahiyetini an­cak Hâlik-ı Zülkemâl…

  Devamını Oku »
 • Ekmek Parası mı?

  İnsan denilince ruh hatıra gelmekte, ceset ise ruhun elbisesi veya evi mesâbesinde kalmaktadır. Nasıl ki biz, kendi işimizle uğraşırken evimizi…

  Devamını Oku »
 • Günahımız Kime Karşı?

  İnsan iki şeyden mürekkeptir; birisi bedeni, diğeri ise ruhudur. İnsan bedeni bu kâinatın maddesiyle münasebettar olduğu gibi; ruh da o…

  Devamını Oku »
 • Bedenin Efendisi Kim?

  İnsan bazı vesilelerle bedenindeki bir uzvunu diğeriyle temas ettirmek­tedir. Meselâ; konuşurken dudaklarını birbirine dokundurmakta, pişman­lık halinde başını yumruklamakta veya üzüntüsünden…

  Devamını Oku »
 • Vahdet

  İnsanın eli, beş parmaktan müteşekkildir. Parmaklar beş tane olmakla beraber elde ittihad etmişlerdir. Bu bir olan elin sahibi kim ise,…

  Devamını Oku »
 • Vahdetteki Kıymet

  İnsan; biri mâneviyat, diğeri ise maddîyat olmak üzere iki şeyden mü­rekkeptir. Bunların vahdeti ile insanın kıymeti tahakkuk eder. Bu vahdet…

  Devamını Oku »
 • Cüz’i İhtiyarî’nin Mahiyeti

  Elmanın tadı, hâli ve vicdanî bir meseledir; ilmî ve nazarî değildir. Bu sebeple insan elmanın tadını anlamaz, tarif edemez; ama…

  Devamını Oku »
 • İhkak-ı Hak

  Cenab-ı Hak, kaplana koyun başı, koyuna da kaplan başı taksaydı; yır­tıcı bir baş şeklinde tezahür edecek olan bu hâlden, ne…

  Devamını Oku »
 • Zarf ve Mazruf

  Zarf kıymetini mazruftan alır. Sedefin değeri, içindeki incidendir. Bostan kulübesi bostancının, saray ise padişahın oturması için yapılmıştır. Her iki­si de…

  Devamını Oku »
 • Ruhu Halkeden Kim İse..

  Bir insanın parmakları eline, eli de koluna ve nihayet bütün bedeni de ruhuna bağlı oluyor. Artık, “Ruh neye bağlı?” şeklinde…

  Devamını Oku »
 • Beden-Ruh Tenasübü

  Koyun fil kadar olsaydı, onu yatırıp kesemezdik, at da koyun kadar olsaydı, ona binemezdik. Hizmetimize verilen sair hayvanatı da bunlara…

  Devamını Oku »
 • Ruhun Eskimiş Libasını Çıkarması

  Birisine, “Şu eskimiş elbiseyi çıkar, sana ondan çok daha mükemmel bir elbise giydireceğiz.” denilse, o adam elbette memnun olur. Bu…

  Devamını Oku »
 • Beden Libası

  Köylerimizde ekseriyetle evler ahırlarla iç içedir. Ahırlardaki kokunun evin her tarafına yayılması dolayısıyla, şehirden gelen bir misafir bu eve ilk…

  Devamını Oku »
 • Ruh Gerçeği

  Ruh, insana hayat veren ve onu düşünen, anlayan, idrak eden bir kişi hâline sokan maddi olmayan, ölümsüz varlıktır. Can, nefes, öz,…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu