Hikmet Pırıltıları

Vahdetteki Kıymet

İnsan; biri mâneviyat, diğeri ise maddîyat olmak üzere iki şeyden mü­rekkeptir. Bunların vahdeti ile insanın kıymeti tahakkuk eder. Bu vahdet neticesi, ruh padişahlık, akıl ise sadrazamlık makamına yükselir.

İnsan bedeni de bütün cihâzatın ittifakiyle kıymet kazanmaktadır. Bu ittifaktan ayrılarak tek başına kalan bir el, beş para etmeyeceği gibi, baş­taki bütün hücrelerin beyin olmak istemesi gövdedeki her bir cihazın kalb olmayı arzu etmesi veya ayağın başın yerine göz dikmesi halinde de vahdet bozulacaktır. Bu bozulma dolayısıyla, insan bedeni herc ü merc olacağı gibi bütün azalar da kıymetlerinden sukut edeceklerdir.

Şeker fabrikasındaki âletlerin vahdetiyle şeker elde edilebilmekte ve o âletler bu cihetle kıymet kazanmaktadır. Bir ovada tek başına çalışan bir motorun, gürültüden başka bir faydası yoktur. Çünkü o, vahdet sırrından nasibini alamamıştır.

Böyle bir motor olmaktansa, fabrikanın bir küçük çarkı veya çivisi ol­mayı tercih etmek lâzımdır. Aynı şekilde, dağ başında koca bir taş olmak yerine, Selimiye’nin kubbesinde yer almanın yollarını aramak icabeder.

Ağaçtan kopmuş büyük bir dalın kuruyup yakacak olmasına bedel, ağaçtaki bir küçük dal vahdet sırrıyla meyveler vermektedir.

İşte, cemaatın şahs-ı mânevisi de bir ağaç, bir fabrika veya bir insan vücudu gibidir. Ondan ayrılan bir kimsenin ne kadar zarar ettiği ve ne de­receye düştüğü yukarıdaki misâllerden anlaşılmaktadır.

Kâinatı bir fabrikaya teşbih edersek, bu fabrikanın vahdetiyle insanın vücud bulduğunu görürüz. Ay, bu fabrikanın kandili olmakla şeref kazan­maktadır. Kâinattaki her bir yıldız veya seyyareyi zîşuur tasavvur ettiği­mizde, bunların her birinin kendi hizmetiyle meşgul olması ve başkasının vazifesine karışmaması lâzım gelir. Çünkü kâinatın nizamıyla beraber ken­di hayatlarının idâmesi de buna bağlıdır.

Bütün seyyarelerin güneş olmak istemeleri hâlinde, ortada güneş siste­mi diye bir şey kalmayacağı gibi, Merkür’le Venüs’ün kavgasıyla da sistem bozulacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu