Alevilik Nedir?

Bazı Kimseler, “Hz. Ali (RA) Camide Şehid Edildiği İçin Camiye Gitmiyor ve Namaz Kılmıyoruz.” Diyorlar. Böyle Bir Anlayışın Dinimizde Yeri Var mıdır?

Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şeriflerle sabittir ki, namaz, bizzat her mü’min için farzdır. Bu hususta yüzden fazla âyet-i kerîme mevcuttur. Kıyamete kadar gelecek her Müslüman, bu kulluk vazifesini yerine getirmekle mükelleftir. Bu mükellefiyet belli bir zamanla kayıtlı, sınırlı değildir. Yani, namazın farziyeti Hz.Ali (RA) veya başka herhangi bir şahsın hayatı ile sınırlı değildir. Dinimizde “Hz.Ali (RA) şehid oluncaya kadar namaz kılınacak, daha sonra terkedilecek.” diye bir kayıt yoktur. Böyle bir mantığa göre, Hz.Ali Efendimizin (RA) vefatından sonra gelen bütün mü’minler, kıyamete kadar namaz kılmayacak, ibadet etmeyeceklerdir. Bu durumda, kalbdeki iman, zahirde nasıl tezahür edecektir? Böyle bir tezahür olmayınca, inanan ve inanmayanlar birbirilerinden nasıl ayırd edileceklerdir?

 Âhirette, Cenâb-ı Hak bu ibadetsiz kimselere, “Niçin namaz kılmadınız?” diye sorduğunda, “Ya Rabbi, Hz.Ali camide şehid oldu da onun için!..” şeklinde cevap verebilirler mi? Verseler dahi böyle bir özür makbul olabilir mi?

 Malûmdur ki, Hz.Ömer (RA) mescidde sabah namazını kılarken İranlı bir mecusî tarafından, Hz.Osman (RA) da Kur’ân-ı Kerîm okurken âsilerce şehid edildiler. İslâm’ın bu ikinci ve üçüncü halifelerinin şehadetleriyle, ne Hz.Ali (RA), ne de hiçbir sahâbe camiye gitmeyi, Kur’ân okumayı terketmiş değillerdir.

 Şunu da ifâde edelim ki, Hz.Ali’nin (RA) şehid edildiği aynı camide, başta Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin Efendilerimiz (RA) olmak üzere bütün mü’minler, namaz kılmaya devanı etmişlerdir.

 Kaldı ki, namaz (cuma ve bayram namazları hariç) cami ile kayıtlı bir ibadet de değildir. Yeryüzünün tümü Müslümanlar için bir mesciddir. Yukarıdaki özürü ileri süren kimseler, namazlarını evlerinde, işyerlerinde veya bir başka yerde kılabilirler. Şayet böyle yapmayıp namazı bütün bütün terketmişlerse, o takdirde, bu özrün bahaneden başka bir şey olmadığı açıktır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu