Alevilik Nedir?

Deniliyor ki, Oruç, Aslında Üç Gün Olarak Farz Kılınmıştı.Cebrail (AS), Orucun Farziyeti Hakkındaki Âyeti Getirdiğinde, Peygamber Efendimizi (SAV) Medine’de Bulamadı; …

İddia: Deniliyor ki, oruç, aslında üç gün olarak farz kılınmıştı. Cebrail Aleyhisselâm, orucun  farziyeti hakkındaki âyeti getirdiğinde, Peygamber Efendimiz’i (sav) Medine’de bulamadı; âyeti kaydederek gitti. Daha sonra bir sinek âyetteki üç rakamının önüne pisledi.* Böylece oruç, otuz güne çıkmış oldu. Buna karşı ne dersiniz?

Bu iddianın ne kadar safsata olduğu şu hakikatların ışığı ile açıkça ortaya çıkar:

Evvelâ, Kur’ân-ı Kerîm’de oruç, gün olarak değil, ay olarak farz kılınmıştır. Yirmi dokuz, yahut otuz gün denmemiş, Şehr-i Ramazan (Ramazan ayı) diye buyurulmuştur.

Kaldı ki, Kur’ân-ı Kerîm’de rakam yok, harf vardır. Yani, oruç için, üç diye bir rakam verilmemiştir ki, sinek onun önüne bir nokta koymakla üçü otuz yapmış olsun.

Diğer taraftan, Cebrail Aleyhisselâm’ın Resûlüllah Efendimizi (SAV) Medine’de bulamaması diye bir şey düşünülemez. Zira, Cebrail (A.S.) her şeyi bilen ve gören Allah’ın (c.c.) elçisidir. O, binlerce yıldızda bir anda bulunup, Allah’ın emirlerini meleklere tebliğ ettiği gibi, aynı anda Arş-ı A’zam’da Rabbine secde eden ve yine aynı anda Resûlüllah’a vahiy tebliğ eden büyük bir melektir. Vahiy tebliği için o, belli bir mekâna değil, doğrudan Resûlüllah Efendimizin yanına gelirdi. Belli bir mekânda vahiy tebliğ mecburiyeti olmadığına göre, Cebrail’in (A.S.) Peygamberimizi bulamamasından bahsetmenin imkânı yoktur. Kaldı ki, o gün için bir büyük köy kadar olan Medine’de her insan Peygamberimizi (SAV) kısa zamanda bulabilir ve kendisiyle görüşebilirdi.

 Farz-ı muhal olarak, Cebrail’in (A.S.) Peygamber Efendimizi (SAV) bulamadığı bir an için düşünülse dahi, o an, her şeyi bilen, her yerde, ilmiyle, kudretiyle hazır ve nazır olan Allah (c.c.) elbette o emin elçisini ikaz buyurur ve Resûlüllah Efendimizin (SAV) yerini haber verirdi.

* Arapça’da sıfır nokta ile ifade edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu