Hikmet Dersleri

KALPLERİN MÜHÜRLENMESİ

Cenâb-ı Hakk’ın hem insanın şahsında hem de kâinatta sergilediği lütuf ve ihsanları, imanın nuru ile görülür. Başta küfür olmak üzere günahlar ve isyanlar bu seyre perde olurlar. İnsan günah ve isyana devam ettikçe, Rabbi ile arasındaki perdeler kalınlaşır, kesafet peyda eder. İşlediği günahlara tövbe etmemesi, zamanla basiret gözünün tamamen kapanmasına ve kalbinin mühürlenmesine yol açar.

Evet, Rahman ve Rahîm olan Allah u Azimüşşân, elbette iman ve salih amel üzere bulunan bir insanın kalbini mühürlemez.

İmanın muhafazası için, günahlardan kaçınıp emir dairesinde hareket etmek her mümin için gereklidir. “Her bir günah içinde küfre giden bir yol var.” hükmünce,  günah işleyen bir kimse iman dairesinden çıkmasa bile, küfre giden yola bir kapı açmış olur. Onun için hemen tövbe ve istiğfar etmesi lazımdır.

İsyanlarına devam etmekle küfür yolunda yürüyen kimseler, kâinatta Allah’ın varlığına, birliğine, rahmet ve keremine şahadet eden sayısız delilleri okumamakla, kalplerinin mühürlenmesine kendileri sebep olurlar…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu