Hikmet Dersleri

İLHAMA MAZHARİYET

Kur’ân-ı Kerîm’de, “Rabbin bal arısına vahyetti (ilham etti).” buyruluyor. Hayvanata bile ilham oluyorken, mahlûkatın en şereflisi olan insana ilhamın tecellisi nasıl kabul edilmez, nasıl akıldan uzak görülür?

İlhamın manası; Allah Teâlâ Hazretlerinin dilediği kulunun kalbine birtakım esrar ve manaları ilka ve ihtar etmesidir. 

Mümkinattan olan, yani muhal olmayan herhangi bir şeyi inkâr etmek ya cehaletten ya da inattan kaynaklanır.

Keramet ve ilhamın vukuatı sayılamayacak kadar çoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu