Hikmet Dersleri

KABİLİYETLERİN İNKİŞAFI

Cenab-ı Hak, insanın ruhuna güzel sıfatları, istidat ve kabiliyetleri koymuştur. Her biri birer çekirdek mesabesinde olan bu kabiliyetleri inkişaf ettirip ağaç haline getirmek veya söndürmek insanın elindedir. Fen ve ilim sahasında meydana gelen harika eserler, maneviyat sahasında yetişen bu kadar mürşit, müçtehid, âlim ve veli, bu istidat ve kabiliyetlerin neticesi ve meyvesidir. 

İlim de Allah’ın bir sıfatıdır, ancak onu elde etmek için tahsil yapmak gerekir. İnsan, aklını tefekkürde kullanarak bir saatte yetmiş yıllık nafile ibadet sevabını kazanabildiği gibi, nefis hesabına çalıştırdığında onu dehşetli bir günah aleti haline getirebilir. 

İnsana ulvi gayeler için verilen bu istidat ve kabiliyetler, geçici dünya zevklerinin ve lezzetlerinin uğrunda zayi edilirse, insanı insaniyetten çıkarır, hayvaniyet derekesine düşürür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu