Gönül Damlaları

Aziz Valideciğim

Binler selâm ve hürmetle ellerinizden öper, sıhhat ve afiyette olmanızı temenni ederim. Muhtacı bulunduğumuz hayır dualarınıza daima müntazırım.

Bahtiyar Validem, iyi bilirsiniz ki validelerin hamuru, şefkat ve merhametten yoğrulmuş bir vücud-u aziz, bir Kerem-i İlahidir. Binaenaleyh sizin gibi müşfik ve rikkatli bir validenin hâlisane dualarına mazhar olmak bizim için manevi bir servettir. Böyle bir nimete mazhariyetimden dolayı Allah’a hamdediyorum. Memnuniyetinizi celb edecek, teveccühünüzü kazanacak bir evlat olmadığımdan cidden müteessirim. Buna rağmen kusurlarımı avf edeceğinize yakînen inanıyorum.

Lütufperver Validem, pederimize yapmış olduğunuz sâdıkane hizmetlerinizi, lütufkârane himmetlerinizi hiç unutamıyorum. Bu hususda ebediyen minnettarım. Artık bu fedakârlığınızın mükâfatını bargâh-ı Cenab-ı Kibriya-ya havale eder, hulûliyle müşerref olduğunuz şuhur-u salese ile gelecek ramazan-ı şerifinizi candan tebrik ederim.

İftirakınızın elemini elbette hissediyorum. Fakat saye-i Resulullah (A.S.M.)’da ömrün dakikalarını huzurla değerlendirmeniz dünyalara değişilmez bir şereftir. Aynı zamanda bütün hüzün ve kederlerinizi teskin etmeye kâfi ve vâfi bir saâdettir.

Gönlüm ve hayalim her an sizlerle beraberdir. O mukaddes Huzurları ziyaret etmek iştiyakı bu fakirde günbegün tezayüd etmektedir. Evet, inayet-i ilâhiye yaver olunca elbette bir gün mülakatınızla müşerref oluruz.

Bu fakirin hâl-u ahvalinden soracak olursanız, henüz günahlarla müstağrak olan hayatı devam etmekte olup, inşallah mağfiret-i ilahiyeye mazhar olacağıma umutvarım.

5 Aralık 1989

Pürkusur oğlunuz
Mehmed KIRKINCI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu