Gönül Damlaları

Muhterem ve Bahtiyar Pederim

Sıhhat ve afiyetlerinizi havi iki mektubunuzu aldım. Bizleri ziyâde mesrûr ve memnun eden hayırlı dualarınızı dergâh-ı Hakk’a takdim ettiğinizi ifade ediyorsunuz. Dualarınızı Cenab-ı Mevlâm barigâh-ı İzzetinde kabul buyursun.

Bizlerin hâl ve ahvâlimizden soracak olursanız; lillahil hamd bildiğiniz gibi hizmet-i Kudsiyemizde azamî say ve gayret etmekle herdaim mesrur ve bahtiyarız.

Sami Efendi Hazretlerinin dar-ı fenadan dar-ı bekaya irtihali, bizleri cidden müteessir etti. Cenab-ı Allah bu gibi âli himmet ve gayret sahibi meşayih-i kiram efendilerimizin emsallerini çoğaltsın. Ve berdevam ettirsin. Onun muhib ve münfesihlerine taziyelerimizi iletebilirseniz ziyadesiyle memnun olacağız.

Şuhur-u selasenizin bahusus mukaddes ve mübarek gecelerinin feyz ve bereketle geçmesini Feyyaz-ı Mutlaktan niyaz ediyoruz. Hizmet-i Kudsiye ve saâdeti ebediyemiz için ziyade kıymettar olan bu gün ve gecelerde biz ve umum Nur talebelerine dualarınızı esirgemeyiniz. Hususan huzur-u Resulallah’da delail-i Nuru nam-ı hesabımıza okuyarak selâmlarımızı takdim buyurunuz.

Bekir Bey başta olmak üzere, bütün Nur talebelerine ve dost ve hemşehrilerimiz ile diğer tanıdık zevatlara selâm ve muhabbetlerimizi bildirirsiniz.

Ayrıca Hacı Musa Efendi, Ali Ulvi Bey, Hacı Hüsnü Efendiye selâmlarımızı iletirsiniz, inşaallah.

Burada merakı mucib bir yaramazlık yoktur. Hacı Musa, hemşire ve çocuklar hepsi iyidirler. Onlar da selâm eder, ellerinizden öperler. Dualarınızı beklemektedirler. Ben de siz ve validemin ellerinden öperim. Müstecab ve kabule karin dualarmıza -biiznillah- muntazırım.

29 Nisan 1984
Mahdumunuz Mehmed Kırkıncı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu