Hikmet Dersleri

HAY İSMİNİN TECELLİSİ

Cenâb-ı Hak, Hayy’dır. Yani, hayat sahibidir. O’nun hayatı, ezelî ve ebedîdir, zatîdir, fena ve zevalden münezzehtir. Şu kâinat yüzünde hummalı bir faaliyetle, kafile kafile gelip geçen hadsiz hayat sahipleri O’nun Muhyi  (hayat verici)  isminin tezahürleridir.

Allah’ın kudsî mahiyeti mahlûkatın mahiyetine benzemediği gibi, mukaddes hayatı da mümkinatın hayatına benzemez.

Mahlûkatın hayatları, Vâcib-ül Vücud’un ezelî ve ebedî hayatına nisbetle gayet zayıf bir gölge hükmündedir.  Mahlûkatına hayat bahşetmesi, sırf O’nun lütuf ve keremindendir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu