Hikmet Dersleri

MUTLAK İRADE

Her şey Allah’ın irade-i kudsiyesine tâbidir. Hayırlar, meziyetler, şerefler O’ndan gelir. İsterse mülk verip mâlik eder, saltanat verip sultan eder, marifet verip ârif eder. İsterse de bir lâhzada her şeyi hâk ile yeksân eder. Zerreler, yıldızlar, güneşler, kehkeşanlar O’nun emri ve tasarrufu altındadır. “Dön!..” derse dönerler; “Dur!..” derse dururlar. İstediğine ziya verir nurlandırır, istediğini karanlığın zulmetine gömer.

 “Mülk O’nundur” ve o Mâlik-i Hakikî mülkünde istediği gibi tasarruf eder…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu