Hikmet Dersleri

RABBİMİZİN KELAMI

Kelâm, Kur’ân-ı Kerim’deki harflerin ve kelimelerin kendileri değil, onların delâlet ettikleri ve ayine oldukları ulvÎ ve mukaddes mânalardır. Kelâm-ı İlâhî, sesten ve harften münezzehtir. İnsan diğer kudsî sıfatlar gibi, kelâm sıfatının da ancak varlığını bilir, mahiyetini bilemez.

Cenab-ı Hakk’ın işitmesi, görmesi, mahlûkatın işitmesine, görmesine benzemekten münezzeh olduğu gibi, kelâm sıfatı da beşerin kelâmına benzemez. Bütün vahiyler ve ilhamlar Hak Teâlâ’nın bu sıfatının tecellileridirler.

Allah u Azimüşşan irade sıfatından gelen şu kâinat kitabı ile varlığını ve birliğini, azametini ve kibriyasını bildirdiği gibi; aynı hakikatleri kelâm sıfatından gelen Kur’ân-ı Azîmüşşân ile de bütün şuur sahiplerine ders vermiş ve insanlara her konuda bir hidayet rehberi olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu