Hikmet Dersleri

İNANMAK FITRİDİR

Ruhların her gün biraz daha boğulduğu, bunalımların şiddet kazandığı cemiyet hayatında, dine olan ihtiyaç gittikçe daha da artmaktadır. Her ihtiyaç ve arzusunu tatmine çalışan bu asrın insanı, elbette, ruhunun ebedî ihtiyacına karşı da lakayt kalamayacak, madde dünyasında bulamadığı bu ebedî hakikati, mana dünyasında arayacak ve ancak dinde bulacaktır.

Din-i Hak, bunalan ruhları inşiraha, kararan kalpleri nura, meyus gönülleri feraha kavuşturmakla, içtimaî huzur ve sükûnu temin eder.  Kaynağını dinden alan şefkat, fedakârlık, uhuvvet ve muhabbet gibi hisler, millî tesanüdü ve muhabbeti doğurur. 

Hayatın hayatı, nuru ve esası olan bu muazzam kuvvete karşı devlet adamlarımızın lakayt kalmaları düşünülemez.

En son ve en mükemmel kitap olan Kur’an-ı Azimüşşan’ın hakikatleri cemiyetin tedavisinde kullanılsa, elbette içtimaî bünyemiz fevkalâde perçinlenecek, sağlam ve metin olacaktır. Milletimiz, millî mizacımız için, her devirde müessir olan ve hiçbir devirde kıymetini kaybetmeyen bir reçete vardır:

“İhya-yı Din, ihya-yı millettir.” Bu milletin dirilişi, dinin dirilişi ile mümkündür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu