Hikmet Dersleri

İSİMLERİN TECELLİSİ

Allah-u Azimüşşân, varlığını bildirmek için insanlara akıl ihsan ettiği gibi, sıfatlarını ve isimlerini bilmeleri için de onlara cüz’î ilim, kudret ve irade gibi sıfatlar takmıştır. 

Güneşin bir aynada tecelli etmesi gibi, insanın yazdığı güzel bir yazıda da onun hattat ismi tecelli eder. Aynı şekilde, bir saate bakıldığında onu yapanın saat yapmayı bildiği; çarkları hikmetle yerleştirmesiyle hakîm olduğu ve her bir çarka belli bir şekil ve büyüklük takdir etmesiyle de mukaddir olduğu anlaşılır.

İşte, bu kâinat sarayında da her şeyin nihayetsiz bir kudretle yaratılması Cenâb-ı Hakk’ın Kadir ismini, her şeye sayısız hikmetler ve faydalar takılması Hakîm ismini gösterdiği gibi, her şeyin bir mizan ve ölçüden çıkması ve her hayat sahibine hayatı için gerekli şeylerin yeterince verilmesi de Âdil ismini göstermektedir.

Misâller çoğaltılabilir…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu