Hikmet Dersleri

İNSAN EBEDÎDİR

Bu fani âlem, Cenab-ı Hakk’ın sonsuz isimlerine ve sonsuz rahmetine tam ayna olamıyor. Çünkü rahmet nihayetsiz, insanların ömürleri kısa ve dünya fânidir. Bunun için başka ebedî bir âlem lazımdır ki, rahmet devam etsin ve O’nun bütün isimleri kemaliyle orada ebediyen tecelli etsin. 

İnsan ezelî değildir, ama ebedîdir. İşte ebedî bir hayat için yaratılan insan, hem kendini hem de bütün kâinatta tecelli eden esmâ, sıfat ve fiileri bilir ve okur. 

Zaten müminin kalbi iman, marifetullah ve muhabbetullah için yaratılmıştır. Sıfat ve esma-i ilâhiyenin en büyük tecelligâhı da kalptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu