Hikmet Dersleri

İSYAN

Cenab-ı Hakk’ın sayısız nimetlerine mazhar olan bir kul Rabbine isyan edemez. İnsanın şan ve şerefi, sefahat ile değil edep ve fazilet ile kaimdir. 

Nefsanî arzular helal dahi olsa anidir, fânidir. Fakat aklın ve marifetin zevki bakidir, ebedîdir. İnsanı faziletten başka hiçbir şey saadet sarayına sevk edemez. 

Dünyada huzurla yaşamak isterseniz, hayatınızı ubudiyetle, aklınızı marifetle, kalbinizi zevali mümkün olmayan bir zata bağlamakla nurlandırınız. Cenab-ı Hak lütuf ve inayetlerini, şehvetine mağlup olmuş fasıklara değil, faziletli insanlara ihsan eder.

Sefahat içinde saadet arayanların akıbetleri felâkettir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu