Ruh Nedir?

Kuvve-i Hafıza

Kuvve-i hafıza, şekil ve suretlerin, ses ve mânâların, hâtıra ve hâdiselerin, renk ve keyfiyetlerin… kayıt merkezidir. Yâni, aklın arşividir. Zahirî ve batınî hislerden gelen şekil ve suretler bu kuvvette olduğu gibi nakşolunur ve muhafaza edilir. Meselâ, birbirileriyle görüşen iki ferd daha sonra karşılaştıklarında suretlerini tanırlar. Çünkü ilk karşılaştıklarında suretleri birbirilerinin hafızasında nakşolmuştur. Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyurur:

“Hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda, senin sahife-i a’mâlin ekseri ve sahaif-i ömrün ağlebi içine girdiği gibi, çok cüz’î küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istiab eder.”122

Hafıza, dikkat, tekrar ve itina ile kuvvet kazanır.

Dipnotlar:

122. Lem’alar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu