Hikmet Dersleri

HANIMLARIN SAADETİ

Bilirsiniz ki iman ve marifetten sonra en büyük kemâlat, güzel ahlâktır. Güzel ahlâkın esası hayâ ve iffettir. İşte bu hikmete binâen, bu sıfatlarla muttasıf hanımların evlerinde dikiş iğneleriyle nail oldukları ecir ve sevaba, erkekler harp meydanlarında düşmana karşı süngüleriyle ancak nail olabilirler. 

İslâmiyet, kadını öyle bir tahta oturtmuş ki, bu tahtta marifet tacını giyen ve hayâ libası ile örtünen bir annenin ayakları altında cennet vardır. Habib-i Kibriya Efendimizin (sav.) “Cennet annelerin ayakları altındadır.” methine mazhar olan şuurlu, edepli ve hayâlı hanımların yetiştirdiği evlatlar, toplumun birer güzide ferdi olarak ailesine, vatanına ve milletine faydalı olurlar. 

Evet, her hane memleketin küçük bir numunesidir. Yarın memleketi idare edecek kişiler, ilk terbiyeyi o hanede alırlar. Bir evladın ilk mektebi, validesinin kucağıdır. Ana ve babanın en önemli vazifesi, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı ahlâklı, edepli, vefakâr, fedakâr, çalışkan, âlicenap ve vatanperver olarak yetiştirmektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu