Hikmet Dersleri

İNSAN REHBERE MUHTAÇTIR

İnsan, aklını aydınlatacak ve kalbini tatmin edip yükseltecek ilâhî rehberlere muhtaçtır. Bunun içindir ki, Cenab-ı Hak insanlara peygamberler göndermiş, âlim ve mürşitleri de peygamberlerine varis kılarak, onların tebliğ vazifelerini bu muhterem zatlarla devam ettirmiştir. Tâ ki diğer insanlar onların ilim ve marifetlerinden faydalansınlar, maddî ve manevî sahada terakki etsinler, kalp ve vicdanlarını saf ve temiz kılarak hayatlarını huzur ve saadetle geçirsinler.
 
İnsan, gücü yettiği ölçüde; malıyla, ilmiyle, aklıyla ve zekâsıyla diğer insanlara yardım etmelidir
 
Sadaka yalnız mal, para ve servete münhasır değildir. İlim, fikir, kuvvet ve amel gibi şeylerle de sadaka verilmelidir. Binaenaleyh âlimlerin, ilim ve tedris ile tüccarların da mal ve servetleriyle milletin yardımına koşmaları zaruridir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu